GoDaddy Hjälp

Min webbplats visas inte

Om din webbplats inte visas finns vi här för att hjälpa till! Följande steg kan hjälpa dig att felsöka några av de vanligaste orsakerna.

Obs: Vi erbjuder gärna generell information om hur du felsöker din webbplats men vi stöder inte webbplatsklienter, script, program eller innehåll. Mer information finns i Supportmeddelandet.

1. Rensa cache

Rensa din webbplatscache och se om din webbplats blir synlig. Om du använder ett nätverk för innehållsleverans eller ett VPN kan du även behöva rensa deras cache.

2. Kontrollera om din domänregistrering eller värdtjänst har löpt ut

 1. Gå till GoDaddy Förnyelser och fakturering .
 2. Om dina produkter eller tjänster har löpt ut kan du behöva lägga till eller uppdatera din betalningsmetod och sedan förnya manuellt.

Vi rekommenderar att du lägger till en reservbetalningsmetod och aktiverar automatisk förnyelse för att förhindra att tjänsten löper ut .

3. Se till att din domäns DNS pekar korrekt

Innan du felsöker din webbplats filer och kod ska du se till att din DNS har konfigurerats korrekt. Om du upptäcker ett problem och gör en DSN-ändring syns det vanligtvis inom en timme, men det kan ta upp till 48 timmar att uppdateras globalt.

4. Se till att dina webbplatsfiler ligger i rätt katalog

5. Kontrollera namnet på din standardfil

Se till att din standardfil har ett lämpligt namn. Om du har flera standardfiler ska du se till att din föredragna fil har rätt prioritet:

6. Kontrollera behörigheterna för din fil och katalog

Överdrivet strikta eller felaktiga behörigheter kan göra att det inte går att komma åt din webbplats. Kontakta din utvecklare eller se kraven för ditt hanteringssystem för webbinnehåll (CMS) om vilka behörigheter som ska ställas in för dina filer och kataloger:

7. Kontrollera ägarskapet för din fil och katalog

Om du har byggt din webbplats lokalt eller flyttat den från en annan server kan du behöva uppdatera ditt ägarskap. När fil- och katalogägarskap uppdateras används chown och detta ska därför utföras av en expert. Kontakta din utvecklare för frågor gällande vilket ägarskap som ska ställas in för dina filer och kataloger:

8. Skapa en testfil och kontrollera dess tillgänglighet

 • Linux-värdtjänster: Med hjälp av din filhanterare navigerar du till rätt rotkatalog och skapar en testfil (till exempel, /public_html/test.txt). Ange text i filen, spara dina ändringar, och försök sedan visa filen i en webbläsare (till exempel, mittcoolaexempel.se/text.txt).
 • Windows-värdtjänster: Med hjälp av din filhanterare navigerar du till rätt rotkatalog och skapar en testfil (till exempel, httpdocs/test.txt). Ange text i filen, spara dina ändringar, och försök sedan visa filen i en webbläsare (till exempel, mittcoolaexempel.se/text.txt).
  testfil

Om du kan se testfilen betyder det att din domän tekniskt sett är tillgänglig.

9. Felsök problem på din webbplats

Om du har kommit till det här steget är det troligt att din utvecklare behöver granska din webbplats filer, kod, program, databas, o.s.v för att undersöka varför webbplatsen inte visas. Detta inkluderas inte under supportförklaringen, men några vanliga steg för felsökning kan innebära att:

 • tillfälligt avaktivera insticksprogram och widgetar
 • byta till ett standardtema
 • tillfälligt avaktivera .htaccess-filen
 • uppdatera din CMS-version
 • uppdatera URL:er, sökvägar för bilder och databasnamn från hård kodning till relativa sökvägar
 • uppdatera dina bilders sökvägar till exakta matchningar (skiftlägeskänsliga)

Mer information

 • kontrollera vår Systemstatussida där du hittar information om eventuella driftsstopp.
 • Upplever du fel på en WordPress-webbplats? Felsökning av WordPress förklarar vanliga fel och hur du hanterar dem.