Windows-värdtjänster (Plesk) Hjälp

Kopiera filer till min webbplats
Lär dig om FTP och lägg upp dina webbplatsfiler
Publicera webbplats
Förhandsgranska och publicera från webbplatsverktyg