Felsökning av problem med WordPress

WordPress är en av de vanligaste webbplatsplattformarna. Även om den är extremt populär finns det ändå vissa vanligt förekommande problem som kan åtgärdas på några minuter.

OBS! Vid felsökning av problem i WordPress kan det underlätta att aktivera felsökningsfel, som visas i Aktivera felsökningsfel i WordPress. Dessutom kan det underlätta att vara medveten om vissa kompatibilitetsproblem med Page Builder, som visas i

.

Min WordPress-webbplats är långsam

Problem: Varje gång en besökare går till din WordPress-blogg behandlar servern PHP-skript och upprättar en databasanslutning—den utför med andra ord en hel del. Ju mer trafik på din webbplats, desto långsammare blir den här processen.

Långsamma sidoladdningar är problematiska eftersom de avskräcker besökare från att besöka webbplatsen. Den vanligaste orsaken är felaktigt konfigurerade eller defekta insticksprogram eller användning av bilder som finns lagrade på andra, långsammare servrar.

Lösningar:

Varning: Om du använder Hanterade WordPress-bloggar kan du inte installera caching-insticksprogram som t.ex. Super-Cache eller W3 Total Cache. Anledningen till detta är att Hanterade WordPress-bloggar redan kör caching för att göra webbplatsen snabbare.

Varför kan WordPress inte ansluta till min databas under installationen?

Problem: Om du installerade WordPress i ditt värdkonto manuellt (t.ex. inte installerade det via GoDaddy Hosting Connection) och meddelandet "Error establishing a database connection" (fel vid försök att upprätta databasanslutning) visas när du försöker ansluta till WordPress, behöver du modifiera filen wp-config.php så att den fungerar tillsammans med våra databasservrar.

Lösning: Se

Min blogg visas som en tom sida

Problem: Skadade teman kan orsaka att tomma sidor laddas, i synnerhet om din blogg har migrerats från ett annat webbhotell.

Lösning: Ändra tillbaka temat till standardtemat och ominstallera sedan önskat tema.

  1. Gå till WordPress-kontrollpanelen.
  2. Klicka på Utseende. Ett standardtema anges.
  3. Klicka på Aktivera under standardtemat. Sidan Utseende laddas om.
  4. Klicka på Aktivera på det tema du vill använda, eller välj ett nytt tema.
  5. När du har det önskade temat går du tillbaka till sidan Utseende, väljer önskat tema och klickar på Aktivera.

Problem: Obestämt.

Lösning: Om du har prövat ovanstående förfarande ska du aktivera WP_DEBUG och WP_DEBUG_LOG i filen wp-config.php. Med innehållet i filen debug.log kan du och din platsadministratör begränsa problemet till det specifika insticksprogram, tema eller konfigurationsalternativ som kan orsaka problemet. För hjälp, se Aktivera felsökningsfel i WordPress.

OBS! Som hjälp för våra kunder ger vi information om hur vissa produkter från andra företag används, men vi varken rekommenderar eller stöder sådana produkter. Vi tar inte heller något ansvar för dessa produkters funktioner och pålitlighet.

Jag kan inte se ändringar som jag har gjort på mina sidor i Page Builder

Problem: Ändringar publiceras inte.

Lösning: För att se ändringar i WordPress måste du publicera sidorna som du uppdaterar. Om du klickar på knappen Spara och avsluta sparar du bara ett utkast av dina sidor. Ändringarna registreras inte av WordPress förrän du använder publiceringsfunktionen i Page Builder.

Jag raderade sidans layout och innehåll av misstag

Problem: Kan jag få tillbaka det utan att börja om från början?

Lösning: Klicka på Mallar i Page Builder, välj en layout for sidan och ersätt befintligt innehåll/befintlig layout eller lägg till det längst ner på din sida.

Hur lägger jag till ett e-postformulär på sidan?

Problem: Det finns i som standard i sidfoten. Hur lägger jag till det på sidan?

Lösning: Klicka på WordPress-widgetar i Page Builder och leta upp GoDaddy Email Marketing. Dra widgeten till din sida.

Hur lägger jag till knappar för sociala medier på sidan?

Problem: Det finns i som standard i sidfoten. Hur lägger jag till det på sidan?

Lösning: Klicka på WordPress-widgetar i Page Builder och leta upp GoDaddy Email Marketing. Dra widgeten till din sida.

Ytterligare resurser för problemlösning

För mer avancerade problem, se följande:

Mer information


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.