Gå direkt till huvudinnehållet

GoDaddy Hjälp

Felsökning av problem med WordPress

WordPress är ett av de vanligaste webbplatsprogrammen. Trots att den är extremt populär har den några vanligt förekommande problem som kan åtgärdas på några minuter.

Obs! Den här artikeln innehåller källmaterial från wordpress.org om vanliga fel och hur man löser dem. Det finns direktlänkar till relevant dokumentation på den webbplatsen med mer ingående teknisk information som du kan behöva.

Klicka för att välja avsnitt
Min WordPress-webbplats är långsam Min blogg visas som en tom sida
PHP-fel Fel uppstod när en databasanslutning etablerades
Tidsgräns för anslutning löpte ut 404 Sidan kunde inte hittas-fel

Innan du börjar

I WordPress finns en smidig funktion för felsökning inbyggd, WP_DEBUG. Funktionen WP_DEBUG kan ge ytterligare information när vanlig felsökning inte löser problemet.

Du kan aktivera WP_DEBUG och WP_DEBUG_LOG i filen wp-config.php. Med innehållet i filen debug.log kan du och din platsadministratör begränsa problemet till det specifika insticksprogram, teman eller konfigurationsalternativ som kan orsaka problemet.

Mer hjälp finns här:

Min WordPress-webbplats är långsam

Varje gång en besökare går till din WordPress-blogg behandlar servern PHP-skript och upprättar en databasanslutning, vilket innebär att den jobbar hårt. Ju mer komplex din webbplats är, desto långsammare går den här processen.

(Tillbaka till början)

Min blogg visas som en tom sida

Allmänt 500 ISE-fel (Internal Server Error), vanliga PHP-fel, och problem med databasanslutning kan visa sig som tom vit skärm och kallas ofta White Screen of Death (WSOD) bland WordPress-användare.

(Tillbaka till början)

PHP-fel

Det finns flera PHP-fel som har egna typiska tecken. Följande är de vanligaste PHP-felen i WordPress:

  • Varning! Det går inte att skicka rubrikinformation – rubriker har redan skickats
  • Anrop till odefinierad funktion
  • Tillåten minnesstorlek är uttömd
  • Längsta utförandetid överskriden

Du kan prova något av följande:

(Tillbaka till början)

Fel uppstod när en databasanslutning etablerades

Om du installerade WordPress i ditt värdkonto manuellt och meddelandet Error establishing a database connection (fel vid försök att upprätta databasanslutning) visas när du försöker ansluta till WordPress, behöver du modifiera filen wp-config.php så att den fungerar tillsammans med våra databasservrar.

(Tillbaka till början)

Tidsgräns för anslutning löpte ut

Felet Tidsgräns för anslutning löpte ut visas när en webbplats försöker göra mer än din server kan hantera. Det är särskilt vanligt vid delade värdtjänster, där minnesgränsen är begränsad.

Du kan prova något av följande:

(Tillbaka till början)

404 Sidan kunde inte hittas-fel

Efter en migrering eller domännamnsändring kan din WordPress-webbplats ibland få 404 Sidan kunde inte hittas-fel på länkar på din webbplats. Det kan också vara problem med Startsidan kunde inte hittas-fel.

(Tillbaka till början)