GoDaddy Hjälp

Felsökning av problem med WordPress

Obs! Om du inte vill lösa problemet själv kan vårt WordPress Premium-supportteam göra det åt dig.

WordPress startades initialt som en bloggplattform men utvecklades till ett av de mest populära webbplatsbyggarprogrammen som driver ca 40 % av alla webbplatserna på internet. Här är en lista på de vanliga fel som kan påverka en WordPress-webbplats, tillsammans med en förklaring på hur du löser dem.

Obs! Den här artikeln täcker bara de vanligaste WordPress-felen. Om din webbplats visar på fel som inte anges nedan:
Klicka för att gå till önskat avsnitt
Fel uppstod när en databasanslutning etableradesInternt serverfel (fel 500)
Kritiskt fel på webbplatsenWebbplatsen visar en vit sida
Tillfälligt inte tillgänglig för planerat underhåll404-fel på inlägg eller sidor
Fel med blandat innehåll

Fel uppstod när en databasanslutning etablerades

WordPress använder en databas för att lagra viktiga data, som exempelvis information om webbplatsens användare, inlägg, sidor och kommentarer. Om din webbplats inte kan kommunicera med databasen kommer du att se aviseringen Fel uppstod när en databasanslutning etablerades istället för webbplatsens innehåll.

Det här felet kan visas när du flyttat din WordPress-webbplats eller av annat skäl ändrat WordPress-databasens plats, användarnamn eller lösenord. Så här åtgärdar du det här felet och får tillbaka din webbplats online.
(Tillbaka upp)

Internt serverfel (fel 500)

Ett annat fel som kan påverka din WordPress-webbplats är internt serverfel (ISE), det som också kallas ”Fel 500”. Det är ett allmänt serverfel som meddelar att servern inte kan läsa in webbplatsen.

Eftersom det inte innehåller någon särskild information får det lösas genom att man testar olika saker, vilket kan ta tid. Följ de här stegen för felsökning för att lösa ISE.
(Tillbaka upp)

Kritiskt fel på webbplatsen

Om du ser ett meddelande om kritiskt fel på webbplatsen kan det bero på brist i kompatibilitet mellan insticksprogram, teman eller WordPress-versioner som förhindrar att webbplatsen läses in korrekt. Om du ser ett kritiskt fel på din webbplats följer du stegen i den här artikeln för att lösa det.
(Överst på sidan)

Webbplatsen visar en vit sida

Felet ”White screen of death” (WSOD) kan vara irriterande, eftersom du bara ser en vit skärm när du går in på din webbplats, och inga felmeddelanden som anger vad som är fel. Problemet orsakas vanligtvis av ett felaktigt insticksprogram eller tema, eller en konflikt mellan de båda. Därför bör du fokusera på att ta reda på vad som orsakat felet så att du kan inaktivera eller lösa det felaktiga insticksprogrammet eller temat.
(Tillbaka upp)

Tillfälligt inte tillgänglig för planerat underhåll

Om du ser att din webbplats visar meddelandet Tillfälligt inte tillgänglig för planerat underhåll under en längre tid efter att du gjort uppdateringar på din WordPress-webbplats kan du följa stegen i den här artikeln för att ta bort den fil som orsakar problemet.
(Tillbaka upp)

404-fel på inlägg eller sidor

Obs! Följande lösning hanterar bara 404-fel som visas på hela webbplatsen. Om du bara ser felet när du går in på enstaka sidor kan det bero på ett skrivfel i permalänken, eller på att sidan raderats.

Om din webbplats visar startsidan korrekt men du ser 404-fel på alla andra inlägg och sidor på din webbplats betyder det vanligtvis att .htaccess-filen saknas. Spara om dina permalänkar för att återskapa .htaccess-filen.
(Tillbaka upp)

Fel med blandat innehåll

Om du nyligen installerat SSL på din webbplats och vissa bilder inte läses in korrekt bör du kontrollera om du har fel med blandat innehåll på din webbplats. Dessa fel orsakas oftast av tillgångar med http:// istället för https:// i webbadressen.

Välj fliken med namnet på den webbläsare du använder för att lära dig inspektera din webbplats med utvecklarverktyg i den webbläsaren och verifiera problemet. Du letar efter fel med blandat innehåll i konsolloggen.


För att leta fel i Google Chrome kan du besöka webbplatsen i Google Chrome, markera och håll nere (eller högerklicka) någonstans på sidan och välj sedan Inspektera. I den översta menyn väljer du Konsol och letar efter röda varningar om fel med blandat innehåll.

För att åtgärda felet kan du använda ett insticksprogram eller redigera .htaccess/web.config-filen. Sedan går du till webbplatsen i privat webbläsarläge för att se om bilderna läses in som de ska.


För att använda utvecklarverktyg i Firefox besöker du din webbplats i Firefox och markerar och håller nere (eller högerklickar) någonstans på sidan och väljer sedan Inspektera (Q). I den översta menyn väljer du Konsol och letar efter röda varningar om fel med blandat innehåll.

För att åtgärda felet kan du använda ett insticksprogram eller redigera .htaccess/web.config-filen. Sedan går du till webbplatsen i privat webbläsarläge för att se om bilderna läses in som de ska.


I Safari bör du aktivera utvecklarverktyg först. Besök din webbplats i Safari och från en av de översta menyerna i webbläsaren väljer du Utveckla och sedan Visa Webbinspektör. Välj Konsol och letar efter röda varningar om fel med blandat innehåll.

För att åtgärda felet kan du använda ett insticksprogram eller redigera .htaccess/web.config-filen. Sedan går du till webbplatsen i privat webbläsarläge i Chrome, Edge eller Firefox för att se om bilderna läses in som de ska.

Om du fortfarande ser fel med blandat innehåll laddar du ner ditt aktiva tema på din lokala dator och söker igenom de filerna efter din webbplats webbadress. Du bör uppdatera alla webbadressposter från http:// till https://, som att ändra http://coolexample.com till https://coolexample.com(använd din verkliga domän istället för coolexample.com) och ladda upp filerna på nytt.
(Överst på sidan)

Mer information