Windows-värdtjänster (Plesk) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Ange katalogbehörigheter i mitt Windows-värdtjänstkonto

Du kan ange olika katalogbehörigheter för varje katalog i ditt Windows®-värdtjänstkonto, förutom rotkatalogen. Detta låter dig kontrollera vem som kan komma åt dina filer och vilka åtgärder de kan utföra för filer i de katalogerna.

  1. Gå till din GoDaddy produktsida.
  2. Välj Värdtjänster bredvid det Windows-värdtjänstkonto du vill använda och välj sedan Hantera .
  3. Välj Plesk Admin .
  4. Gå till fliken Filer.
  5. Navigera till filen eller katalogen vars behörigheter du vill ändra.
  6. Välj16135 menyn för filen eller katalogen och välj sedan Ändra behörigheter .
  7. Välj de behörigheter du vill använda och välj sedan OK .