Kontohantering Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Supportmeddelande

Senast reviderad: 2/22/2024

Översikt

Eftersom GoDaddy lägger till nya funktioner och tjänster åt dig och när du lägger till nya program och program från tredje part är det viktigt att vi informerar dig om vilka supporttjänster GoDaddy erbjuder och vad de inte gör. Detta supportmeddelande är inte avsett som, och utgör inte, ett bindande avtal varken av dig eller GoDaddy utan är endast avsett att specificera några av de föreslagna riktlinjerna för GoDaddys supportnivåer för produkter vi säljer. Detta supportmeddelande kan komma att ändras när som helst efter GoDaddys eget gottfinnande utan föregående meddelande till dig. Vissa av produkterna och tjänsterna nedan är kanske inte tillgängliga på alla marknader.

Beskrivning av supporttjänster