Kontohantering Hjälp

Aktivera automatisk förnyelse

Sätt på automatisk förnyelse för dina produkter. Dina produkter kommer att förnyas automatisk på utgångsdatumet.

 1. Gå till GoDaddys sida Förnyelser & fakturering . Du kan uppmanas att logga in.
 2. Markera kryssrutan bredvid produkten som du vill förnya automatiskt.
  markera kryssrutan
 3. Välj Automatisk förnyelse på högst upp på sidan.
  välj automatisk förnyelse på

Dina ändringar sparas och datumet för automatisk förnyelse visas under Faktureringsdatum. Om du är i Indien och har flera produkter inställda på automatisk förnyelse kommer vi att debitera dig separat för var och en av dem.

Ändra längd på förnyelse och se det nya priset

Ändra längd på förnyelse och se det nya priset på din produkt innan du aktiverar automatisk förnyelse.

 1. Gå till GoDaddys sida Förnyelser & fakturering . Du kan uppmanas att logga in.
 2. Markera kryssrutan bredvid produkten som du vill förnya automatiskt.
  markera kryssrutan
 3. Välj Lägg till i kundvagn högst upp på sidan.
  klicka på lägg till i kundvagn
 4. Välj Fortsätt till kundvagn.
 5. Under produktnamnet markerar du pilen och väljer sedan hur länge du vill förlänga.
  markera pil under produkt
 6. Välj Jag är klar att betala och slutför sedan betalningen.

Dina produkter förnyas enligt angivet pris och period.

Obs! Om du aktiverar den automatiska förnyelsen för en prenumeration med flera produkter kommer den att gälla för alla produkter. Produkterna kan inte ändras individuellt.

Relaterade steg

Mer information