Windows-värdtjänster (Plesk) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Ändra den primära domänen i mitt Windows-värdtjänstkonto

Du kan ändra det primära domännamnet på ditt Plesk-värdtjänstkonto. Detta ändrar domännamnet som är kopplat till ditt kontos webbrotkatalog .

Obligatoriskt: Innan du följer de här stegen MÅSTE du först ta bort domännamnet från ditt Windows värdtjänstkonto om domänen som du vill göra till primär för närvarande är ett sekundärt domännamn.
Krävs: Om du har en SSL installerat på din primära domännamn, måste du ta bort SSL innan ändra din primära domän.
 1. Gå till din GoDaddy produktsida.
 2. Välj Värdtjänster och välj Hantera bredvid det Windows-värdtjänstkonto du vill använda.
 3. I kontots kontrollpanel väljer du Ändra i avsnittet Inställningar och fliken Konto bredvid det primära domännamnet.
  välj ändra domännamn
 4. Välj en annan domän från ditt konto eller ange ett annat domännamn eller underdomän.

  OBS! Om du anger ett annat domännamn eller en underdomän måste du uppdatera din DNS A-post till angiven IP-adress.

 5. Välj Ändra domän .

  OBS! Även om du inte behöver ändra ditt primära domännamn kostar det upp till 24 timmar att genomföra processen .

Nästa steg

Mer information