SSL-certifikat Hjälp

Hugg in: Bläddra i lista över viktiga SSL-artiklar

Här hittar du en lista över merparten av hjälpartiklarna om SSL-certifikat. Använd den som vägledning — från att begära ett SSL-certifikat till att installera det på din server.

Klicka för att välja avsnitt
BakgrundsinformationBegär ditt certifikat
Verifiera ditt certifikatHämta, installera och hantera certifikatet
Certifikat med utökad verifiering (EV)Felsöka certifikatet

Bakgrundsinformation

Lär dig om SSL-certifikat och vilket som bäst passar dina behov. (Tillbaka till början)

Begär ditt certifikat

Du behöver utföra vissa steg för att begära ditt SSL-certifikat. (Tillbaka till början)

Verifiera ditt certifikat

När du har begärt ditt certifikat måste du sedan verifiera att du kontrollerar domänen. (Tillbaka till början)

Hämta, installera och hantera certifikatet

Efter certifikatet har utfärdats kan du behöva vidta ytterligare åtgärder för att installera ditt certifikat. (Tillbaka till början)

Certifikat med utökad verifiering (EV)

Med utökade valideringscertifikat kan dina kunder se att din verksamhet är legitim och verifierad av en utomstående källa. (Tillbaka till början)

Felsöka certifikatet

Åh nej! Har det blivit något fel? Ta reda på hur du kan felsöka certifikatet när det har installerats. (Tillbaka till början)