Gå direkt till huvudinnehållet

SSL-certifikat Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Vad är ett SSL-certifikat med utökad verifiering (EV)?

Ett SSL-certifikat med utökad verifiering (EV) är ett digitalt certifikat som utfärdas i enlighet med de utökade valideringsriktlinjerna som definieras av CA / Browser Forum.

Införandet av SSL-certifikat med utökad verifiering (EV) kommer att skärpa säkerheten för internettransaktioner eftersom certifikatbegärare kommer att bli föremål för en grundlig, standardiserad kontrollprocess som alla utfärdande certifikatutfärdare måste följa.

SSL-certifikatstandarden Premium Extended Validation (EV) ger en förbättrad autentiseringsnivå för enheter som begär digitala certifikat för att säkra transaktioner på sina webbplatser. Den senaste generationen webbläsare visar SSL-säkrade Premium Extended Validation (EV) -säkra webbplatser på ett sätt som gör att besökare omedelbart kan se att organisationen som driver webbplatsen har autentiserats i enlighet med CA / Browser Forums enhetliga kontrollstandard.

SSL-certifikat med utökad verifiering (EV) är särskilt användbara för företag vars internetdomäner riskerar att utsättas för nätfiske och andra typer av internetbedrägerier. Högriskdomäner omfattar domäner som ägs av högt profilerade finansiella online-tjänster, banksajter, auktionswebbplatser, populära återförsäljare och andra webbplatser som utför internettransaktioner som sannolikt är inriktade på internetbedrägerier.