SSL-certifikat Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Vad är ett SSL-certifikat med utökad verifiering (EV)?

Ett SSL-certifikat med utökad verifiering (EV) är ett digitalt certifikat som utfärdas i enlighet med de utökade valideringsriktlinjerna som definieras av Certificate Authority / Browser (CA / B) Forum.

Införandet av EV-certifikat kommer att skärpa säkerheten för Internet-transaktioner eftersom certifikatbegärare kommer att bli föremål för en grundlig, standardiserad kontrollprocess som alla utfärdande certifikatutfärdare måste följa.

Standarden för EV-certifikat ger en förbättrad autentiseringsnivå för enheter som begär digitala certifikat för att säkra transaktioner på sina webbplatser. Den senaste generationen webbläsare visar EV SSL-säkrade webbplatser på ett sätt som gör det möjligt för besökare att omedelbart inse att organisationen som driver webbplatsen har autentiserats i enlighet med CA / B Forums enhetliga kontrollstandard.

EV-certifikat är särskilt användbara för företag vars internetdomäner anses ha en hög risk för att bli utsatta för nätfiske och andra typer av internetbedrägerier. Högriskdomäner inkluderar domäner som ägs av högprofilerade finansiella online-tjänster, banksajter, auktionswebbplatser, populära återförsäljare och andra webbplatser som utför internettransaktioner som sannolikt kan vara inriktade på internetbedrägerier.