SSL-certifikat Hjälp

Vad är ett SSL-certifikat med jokertecken?

SSL-certifikat med jokertecken säkrar din webbadress och ett obegränsat antal underdomäner. Ett enda jokerteckencertifikat kan t.ex. säkra www.exempel.com, blog.exempel.com och store.exempel.com.

Jokerteckencertifikat säkrar nätverksnamnet och alla underdomäner på den nivå du angav när du skickade in begäran. Lägg bara till en asterisk (*) i området för underdomän till vänster om nätverksnamnet.

Exempel

Om du begär ett certifikat för *.exempel.com, kan du säkra:

  • kulexempel.se
  • www.exempel.com
  • photos.exempel.com
  • blog.exempel.com

Om du begär ett certifikat för *.www.exempel.com, kan du säkra:

  • www.exempel.com
  • mail.www.exempel.com
  • photos.www.exempel.com
  • blog.www.exempel.com

Jokerteckencertifikat säkrar webbplatser på exakt samma sätt som vanliga SSL-certifikat och begäran bearbetas med samma verifieringsmetoder. Vissa webbservrar kan dock kräva en unik IP-adress för varje underdomän på jokerteckencertifikatet.

Nästa steg