SSL-certifikat Hjälp

Ladda ned dina SSL-certifikatfiler


Om du installerar ditt SSL-certifikat manuellt på ditt värdtjänstkonto eller din server måste du ladda ned dina primära och mellanliggande certifikat från SSL-kontrollpanelen.

Om alternativet för att ladda ned SSL-certifikat är inaktiverat har vi redan installerat certifikatet åt dig. Då behöver du inte följa de här anvisningarna!

  1. Gå till GoDaddy produktsida.
  2. Välj SSL-certifikat och sedan Hantera för certifikatet som du vill ladda ner.
  3. Gå till Ladda ner certifikat, välj en servertyp och välj sedan Ladda ner zipfil.
Ditt certifikat laddas ner.