Gå direkt till huvudinnehållet
Ring oss
Telefonnummer och tider
Hjälpcenter

Utforska våra hjälpresurser online

Hjälp

SSL-certifikat Hjälp

Omkryptera certifikatet

Obs! Om du påverkades av den säkerhetsincident som nyligen inträffade och som berörde Hanterade WordPress-bloggkunder, och du använder:
 • Det integrerade SSL-certifikatet – Det här är det SSL som ingick i ditt Managed WordPress-paket. Vi arbetar på att automatiskt mata in och ominstallera det certifikatet. Du behöver inte göra något.
 • Ett fristående SSL-certifikat – Ett som köptes separat från ditt Managed WordPress-paket. Följ anvisningarna i artikeln Mata in mitt Hanterade WordPress-blogg-SSL-certifikat på nytt.

Du bör uppdatera ditt SSL-certifikat när:

Obligatoriskt:
 • Du måste generera en ny certifikatsigneringsbegäran från din webbserver innan du kan uppdatera SSL-certifikatet. Du hittar anvisningar i ‌‌Skapa en CSR (begäran om certifikatsignering).
 • Återkalla det bara om du är helt säker på att du vill säga upp det befintliga certifikatet. När du återkallar annulleras SSL-krediten och du kan inte uppdatera certifikatet.
 • Du måste ladda ned och installera ditt nya certifikat inom 72 timmar efter du har uppdaterat ditt certifikat för att hålla servern säker när det gamla certifikatet upphör.
 1. Gå till GoDaddy produktsida.
 2. Välj SSL-certifikat och sedan Hantera för certifikatet som du vill omkryptera.
 3. Välj Omkryptera ditt certifikat.
 4. Klistra in din nya begäran om certifikatsignering i fältet Begäran om certifikatsignering (CSR), inklusive ----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST---- och ----END CERTIFICATE REQUEST---- och välj sedan Lägg till ändring.
 5. Välj Skicka alla ändringar.

Ditt nyligen omkrypterade certifikat blir tillgängligt kort efter att du har skickat in en ny CSR och vi skickar ett e-postmeddelande när det nya certifikatet är tillgängligt.

Nästa steg

 • När du får meddelandet om utfärdande behöver du ladda ned ditt omkrypterade certifikat.
 • Du måste installera SSL-certifikatet inom 72 timmar efter utfärdandet för att hålla servern säker.

Mer information