SSL-certifikat Hjälp

Testa din SSL-konfiguration

Processen för att utfärda och installera ett SSL-certifikat kan vara komplicerad, men det finns verktyg som hjälper dig.

När du har genererat en begäran om certifikatsignering (CSR), kan du klistra in den i CSR-avkodaren för att kontrollera att du har rätt nätverksnamn och organisation i CSR från din server. Om informationen som visas på CSR-avkodaren inte är korrekt, kan du upprepa processen med att generera en CSR med korrekt nätverksnamn och organisation.

Obs! Om din CSR gäller för ett Wildcard-certifikat måste CSR innehålla en asterisk (*) för den underdomännivå som ska omfattas av nätverksnamnet. Exempel: För att säkra test.coolexample.com och www.coolexample.com behöver nätverksnamnet på din CSR vara *.coolexample.com

När du har installerat ditt SSL-certifikat kan du använda vårt SSL-testverktyg för att se alla detaljer för ditt certifikat och söka efter flera vanliga SSL-problem. De flesta problem som visas med testverktyget kan lösas genom att uppdatera ditt certifikat och installera det igen.

Mer information