SSL-certifikat Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Vad händer när mitt certifikat upphör?

Om du tillåter att ett certifikat löper ut blir certifikatet ogiltigt och du kan inte längre köra säkra transaktioner på din webbplats. Certifikatutfärdaren uppmanar dig att förnya ditt SSL-certifikat före utgångsdatum.

OBS! Ett certifikat kan endast förnyas upp till 120 dagar före och 30 dagar efter utgångsdatumet. Du kan använda förnyelsekrediten 60 dagar före utgångsdatum eller 30 dagar efter utgångsdatum.

Mer information