Domäner Hjälp

Redigera en MX-post

Redigera dina MX-poster (Mail Exchanger) i din DNS-zonfil för att ändra sättet din domän hanterar e-postleverans på. Ändringar av dina MX-poster kan tillfälligt avbryta din aktuella e-posttjänst.

 1. Logga in på din GoDaddy-domänportfölj. (Behöver du hjälp med att logga in? Ta reda på ditt användarnamn eller lösenord.)
 2. Välj alternativt namn för bilden Redigeringsalternativ för domän bredvid din domän och välj sedan Redigera DNS. Du kan behöva rulla ner för att se alternativet Redigera DNS.
  skärmbild som visar alternativet redigera dns
 3. Välj skärmbild på ikonen för redigering av en dns-post Redigera bredvid den MX-post du ska redigera. En domän kan bara använda en e-posttjänst åt gången. Du kan till exempel använda Microsoft 365 eller Gmail på en domän, men du kan inte använda båda e-posttjänsterna på samma domän.
 4. Redigera uppgifterna för din MX-post:
  • Namn: Domänen eller underdomänen för MX-posten. Använd @ för att leverera e-post till din rotdomän, eller använd en underdomän som www eller mail.
  • Prioritet: Ordningen i vilken posterna utvärderas och används. Lägre prioriteter blir lästa före högre prioriteter.
  • Värde: E-postserverns adress, såsom smtp.secureserver.net.
  • TTL: Hur länge servern ska cacha information. Standardinställningen är 1 timme.
 5. Välj Spara för att slutföra dina ändringar.

De flesta DNS-uppdateringarna träder i kraft inom en timme, men det kan ta upp till 48 timmar innan de uppdateras globalt.

Relaterade steg

 • Bekräfta att dina MX-poster är korrekt konfigurerade genom att skicka ett testmeddelande till dig själv. Kom ihåg att det kan ta upp till 48 timmar innan DNS-ändringarna börjar gälla.
 • Ta bort eller lägg till en MX-post när som helst.

Mer information