Domäner Hjälp

Redigera en CNAME-post

CNAME-poster använder ett domänprefix såsom blog eller shop för att peka din domän till ett annat domännamn. Du kan redigera uppgifterna för befintliga CNAME-poster när som helst.

Exempel: Vanligaste CNAME är www, där symbolen @ anges för fältet Värde. Det här gör att www.mycoolnewbusiness.com läser in samma webbsida som rotdomänen, mycoolnewbusiness.com.

 1. Logga in på din GoDaddy-domänportfölj. (Behöver du hjälp med att logga in? Ta reda på ditt användarnamn eller lösenord.)
 2. Välj en enskild domän för att komma till sidan Domäninställningar .
  välj en enda domän
 3. Välj DNS för att visa dina DNS-poster.
  välj fliken dns
 4. Markera kryssrutorna bredvid de DNS-poster du behöver redigera och välj sedan Redigera .
  • Väljskärmdump av ikonen för redigering av en dns-post Redigera bredvid en enskild post för att redigera en enskild post istället.
 5. Redigera uppgifterna för din CNAME-post.
  • Namn: Värdnamnet eller prefixet för posten, utan domännamnet, såsom blog eller shop. Namnet måste följa dessa riktlinjer:
   • Punkter är tillåtna (.), men inte som första eller sista tecken
   • Flera punkter i rad (…) tillåts inte
   • Får inte överskrida 63 tecken
   • Får inte vara symbolen @.
   • Får inte redan användas av en befintlig A-post, TXT-post eller MX-post.
  • Värde: Den webbadress du anger som destination för värden. Skriv in @ för att peka direkt mot ditt rotdomännamn.
  • TTL (Time to Live): Mängden tid servern ska cachelagra informationen innan uppdatering. Standardinställningen är 1 timme.
 6. Välj Spara för att bekräfta dina redigeringar. Om du redigerade flera poster på samma gång väljer du Spara alla poster.
  • Om din domän har Domänskydd måste du bekräfta din identitet. Om du har haft tvåstegsverifiering (2SV) aktiverat under åtminstone 24 timmar ska du ange koden vi skickade via sms eller ange koden från din autentiseringsapp. Annars anger du engångslösenordet som vi skickar till din e-postadress för registrerare.

De flesta DNS-ändringar börjar gälla inom en timme men kan ta upp till 48 timmar att uppdatera globalt.

Relaterade steg

Mer information