Domäner Hjälp

Redigera en A-post

A-poster, eller adressposter, är den mest grundläggande typen av DNS-post och används för att ange IP-adressen för en domän. Du kan redigera uppgifterna för befintliga A-poster i din GoDaddy DNS-zonfil när som helst. Om du försöker ändra din www-post måste du redigera din CNAME-post istället.

Ändringar av en befintlig A-post kan få din webbplats eller e-posttjänst att sluta fungera korrekt.

 1. Logga in på din GoDaddy-domänportfölj. (Behöver du hjälp med att logga in? Ta reda på ditt användarnamn eller lösenord.)
 2. Välj en enskild domän för att komma till sidan Domäninställningar .
  välj en enda domän
 3. Välj DNS för att visa dina DNS-poster.
  välj fliken dns
 4. Markera kryssrutorna bredvid de DNS-poster du behöver redigera och välj sedan Redigera .
  • Väljskärmdump av ikonen för redigering av en dns-post Redigera bredvid en enskild post för att redigera en enskild post istället.
 5. Ange uppgifterna för din A-post.
  • Namn: Värdnamnet eller prefixet för posten, utan domännamnet. Ange @ för att placera A-posten i rotdomänen, eller ange ett prefix, som blog eller shop, för att skapa en underdomän som pekar mot en IP-adress.
  • Värde: IP-adressen som posten motsvarar. Detta är vanligtvis IP-adressen för ett värdtjänstkonto.
   • Välj Lägg till ett annat värde för att lägga till fler IP-adresser till den här posten.
  • TTL (Time to Live): Mängden tid servern ska cachelagra informationen innan uppdatering. Standardinställningen är 1 timme.
 6. Välj Spara för att bekräfta dina ändringar. Om du har lagt till flera poster samtidigt väljer du Spara alla poster .
  • Om din domän har Domänskydd måste du bekräfta din identitet. Om du har haft tvåstegsverifiering (2SV) aktiverat under åtminstone 24 timmar ska du ange koden vi skickade via sms eller ange koden från din autentiseringsapp. Annars anger du engångslösenordet som vi skickar till din e-postadress för registrerare.

De flesta DNS-ändringar börjar gälla inom en timme men kan ta upp till 48 timmar att uppdatera globalt.

Relaterade steg

Mer information