GoDaddy Hjälp

Felsöka temafel i WordPress

Fel med WordPress-teman kan leda till felmeddelanden eller tomma vita sidor, som ofta kallas ”white screen of death”. Med hjälp av stegen nedan kan du diagnosticera möjliga fel med WordPress-teman.

Förbered din WordPress-webbplats för felsökning

 1. Du bör alltid säkerhetskopiera din webbplats innan du utför felsökning.
 2. Inaktivera alla insticksprogram, särskilt insticksprogram för cachelagring.
 3. Om din webbplats använder wp_cache behöver du inaktivera WP_CACHE.

Leta efter fel som har med tema att göra

 1. Aktivera felsökningsläge för WordPress.
 2. Gå till webbplatsen och se om det är något PHP-fel.
 3. Om det är PHP-fel kan du kontrollera om katalogen themes ligger i filsökvägen. Nedan följer ett exempel:
  Allvarligt fel: Anrop till odefinierad funktion functionName() i 
  /home/wp-content/themes/twentyeleven/functions.php på rad 1
 4. Om filsökvägen innehåller themes bekräftar det att problemet har med temat att göra och då kan du gå vidare till att lösa problemet.
 5. Om felet inte syns på webbplatsen behöver du exponera felet:
  • Linux-felloggar (cPanel)
  • Detaljerade Windows-fel (Plesk)
 6. Om detaljinformation om fel eller loggar visar ett PHP-fel kan du börja åtgärda det.

Ta reda på om felet bara uppstår med det tema som är aktivt just nu

 1. Anslut till dina värdtjänster med FTP för att ladda upp filer cPanel/Managed WordPress/Plesk.
 2. Navigera till katalogen som innehåller din WordPress-webbplats.
 3. Öppna sedan katalogen wp-content/themes.
 4. Anteckna det senaste standardtemat som installerats.

  Obs! Standard-WordPress-teman namnges efter det år de gavs ut. Standardtemat som kom ut 2017 heter t.ex. twentyseventeen.

 5. Uppdatera din WordPress-webbplats så att den använder ett standardtema i databasen.
 6. Kontrollera din webbplats. Om problemet inte längre är kvar har du lyckats ta reda på att felet är kopplat till ditt icke-standardtema.

Relaterade steg

Mer information