|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

WP Premium-supportkatalog

Det är otroligt frustrerande när något går fel eller inte fungerar som väntat. Om du kör fast med din WordPress-webbplats kan du ringa våra experter. De är här för att hjälpa till och kan snabbt hjälpa dig komma igång igen.

Är du inte säker på vad du ska be om? Det gör inget. Kontakta vår support så hjälper vi dig.

Ej prenumerant: Våra GoDaddy-experter finns här för att hjälpa dig.

Prenumerant: Skicka in en ny uppgift för WP Premium Support.
GoDaddy-experter

Obs! Varje tjänst i katalogen kostar en kredit från din prenumeration. Men beroende på vad din förfrågan eller ditt problem gäller kan vi behöva kombinera flera tjänster, vilket då kan kräva flera krediter.

Problem med program


Felsök och åtgärda temafel i WordPress

Den här tjänsten omfattar följande:
 • Aktivera loggar och/eller felsökningsläge för WordPress för att diagnostisera problemet.
 • Försöka lösa problemet om webbplatsen eller loggar visar att det är kopplat till temat.

Felsök och åtgärda WordPress-insticksfel

Den här tjänsten omfattar följande:
 • Aktivera loggar och/eller felsökningsläge för WordPress för att diagnostisera problemet.
 • Försöka lösa problemet om webbplatsen eller loggar visar att det är kopplat till ett insticksprogram eller en widget.

Felsök och åtgärda fel i WordPress-kontaktformuläret

Den här tjänsten omfattar följande:
 • Felsök och åtgärda problem med ett kontaktformulär.
 • Konfigurera korrekta e-postinställningar i ett kontaktformulär.
 • Se till att rätt kortkod har angetts på din kontaktsida.

Fixa WordPress-anslutningssträngar

Den här tjänsten omfattar följande:
 • Uppdatera databasanslutningsinformation i WordPress-konfigurationen.
  • Återansluta en WordPress-databas och filer.

Det gick inte att logga in på WordPress

Den här tjänsten omfattar följande:
 • Felsöka problem som förhindrar inloggning på WP Admin-kontrollpanelen.
 • Åtgärda inloggningsproblem. Exempel:
  • Uppdatera en användares e-postadress så att lösenordet kan återställas.
  • Korrigera en administratörsanvändares rättigheter.
  • Skapa en ny administratörsanvändare.
  • Återställa misslyckade inloggningsförsök.
  • Inaktivera insticksprogram som förhindrar inloggning.
  • Ta bort oönskade användare.
  • Ersätta wp_users-databastabell som saknas.

Felsök och åtgärda problem med WordPress-bilder

Den här tjänsten omfattar följande:
 • Felsöka och åtgärda problem som förhindrar att bilder och miniatyrer visas korrekt.
 • De saknade bilderna måste tillhandahållas eller redan vara uppladdade på värdtjänstkontot.

Felsök och åtgärda ett fel i medieöverföringen i WordPress

Den här tjänsten omfattar följande:
 • Diagnostisera och åtgärda fel vid uppladdning av media i WordPress-kontrollpanelen.
 • Diagnostisera och åtgärda problem som förhindrar att media visas korrekt i WordPress-biblioteket.

Felsök och åtgärda 404-fel, felaktiga länkar eller omdirigera problem

Den här tjänsten omfattar följande:
 • Skanna efter trasiga länkar.
 • Försöka åtgärda grundorsaken till trasiga interna länkar.
 • Ta bort och registrera externa trasiga länkar (om sådana finns).

Felsöka och åtgärda kärnfilsfel i WordPress

Den här tjänsten omfattar följande:
 • Felsöka problem som gäller WordPress Core-filer.
 • Åtgärda problem med Core-filer. Exempel:
  • Åtgärda misslyckade uppdateringar av WordPress-versionen.
  • Ersätta WordPress Core-filer.

Felsök och fixa en WordPress White Screen of Death-lösning

Den här tjänsten omfattar följande:
 • Felsöka och åtgärda en WordPress-webbplats som går till en tom vit sida.

Felsök och åtgärda ett internt serverfel i WordPress

Den här tjänsten omfattar följande:
 • Felsöka och åtgärda en WordPress-webbplats som går till ett 500 Internal Server Error.


Utseende


Anpassa ett tema i WordPress

Den här tjänsten omfattar följande:

Varje ändring med en granskning förbrukar en kredit.

 • Åtgärda textformatering/-justering.
 • Uppdatera text (telefonnummer, adress, företagsnamn osv.).
 • Byta bilder.
 • Lägga till kortkod för insticksprogram eller spårnings-ID för Google-analysdata på en sida.
 • Ändra ett av följande för ett tema:
  • Rubrik
  • Sidofält
  • CSS
  • Bakgrund
  • Meny

Ändra ett sidelement i WordPress

Den här tjänsten omfattar följande:

Varje ändring med en granskning förbrukar en kredit.

 • Lägga till, ta bort eller ersätta text, en bild eller en länk.
 • Lägga till, ta bort eller ersätta ikoner för sociala medier.
 • Lägga till, ta bort eller ersätta registrering för ett nyhetsbrev.
 • Lägga till eller ta bort en författarruta för blogginlägget.

Lägg till en favicon på din WordPress-webbplats

Den här tjänsten omfattar följande:
 • Lägga till en favicon med den tillhandahållna bilden.
 • Konvertera bilden till rätt format.


Rapportering


Kontrollera Googles indexering

Den här tjänsten omfattar följande:
 • **Kontrollera och rapportera följande för en webbplats:
  • Kontrollera att WordPress inte blockerar sökmotorer från crawlning på webbplatsen.
  • URL-kanonisering.
  • Lämplig pixellängd för titeln.
  • Test av lämplig längd för beskrivningen.
  • Webbplatsöversikt
  • Robots.txt-fil
  • Bildbeskrivningar för startsidan.

Prestandarapport för WordPress

Den här tjänsten omfattar följande:
 • Kontrollera och rapportera följande:
  • Laddningstid för webbplatser.
  • Antal aktiva och inaktiva insticksprogram och information om eventuella problematiska/motstridiga insticksprogram.
  • Webbplatsstorlek
  • Antal externa skript
  • PHP 7-kompatibilitet för insticksprogram och teman.
När det är möjligt rekommenderar vi uppföljningstjänster för att förbättra prestandan.


Optimering


Optimera WordPress-databasen

Den här tjänsten omfattar följande:
 • Optimera en WordPress-databas genom att ta bort tomrum i data för att minska dess storlek och potentiellt få webbplatsen att läsas in snabbare.

Optimera bilder i WordPress

Den här tjänsten omfattar följande:
 • Minska webbplatsens laddningstid genom att minska bildernas storlek, utan att påverka bildkvaliteten.

Förhindra skräppost från WordPress-kommentarer

Välj en av följande uppgifter:
 • Installera insticksprogram för skydd mot skräppostkommentarer.
  • Lägg till en CAPTCHA.
  • Om du inte har en du föredrar installerar vi Akismet.
 • Ändra inställningar för diskussioner.
  • Exempel:
   • Lägga till efterfrågade objekt i lista över blockerade kommentarer
   • Inaktivera kommentarer för hela webbplatsen.
   • Inaktivera trackbacks för hela webbplatsen.
   • Inaktivera kommentarer för gamla inlägg.
   • Begränsa antalet länkar i kommentarer.
 • Ta bort alla kommentarer, vare sig de är aktiva eller väntar på förfrågan.
 • Inaktivera kommentarer eller trackbacks på enskilda sidor (högst 5).
 • Inaktivera förfrågningar om kommentarer utifrån.

Ta bort masskommentarer i WordPress

Välj något av följande:
 • Ta bort alla kommentarer.
 • Ta bort alla kommentarer från en viss användare.
 • Ta bort alla kommentarer från oregistrerade användare.
 • Ta bort alla kommentarer före ett visst datum.


Underhåll


Installera eller aktivera ett tema i WordPress

Be om en av följande uppgifter:
 • Installera och aktivera ett tema från WordPress-katalogen.
 • Installera och aktivera ett anpassat tema.
 • Installera och aktivera ett köpt tema.
 • Ta bort oönskade teman.

Uppdatera ett tema i WordPress

Be om en av följande uppgifter:
 • Uppdatera ett valfritt antal installerade teman till den aktuella aktiva versionen av temat/teman med WordPress-kontrollpanelen.
  • Om inga har angetts uppdaterar vi det aktuella aktiva temat.
 • Uppdatera ett tema manuellt.
  • Exempel: En ny version av ett anpassat tema, som du tillhandahåller till oss.

Installera eller aktivera ett insticksprogram i WordPress

Välj en av följande uppgifter:
 • Installera och aktivera ett insticksprogram från WordPress-katalogen.
 • Installera och aktivera ett anpassat insticksprogram.
 • Installera och aktivera ett köpt insticksprogram.
 • Ta bort oönskade insticksprogram.

Uppdatera ett WordPress-insticksprogram

Välj en av följande uppgifter:
 • Uppdatera ett valfritt antal installerade insticksprogram till den aktuella aktiva versionen med WordPress-kontrollpanelen.
  • Du måste ange vilket/vilka insticksprogram som ska uppdateras.
 • Uppdatera ett insticksprogram manuellt.
  • Exempel: En ny version av ett anpassat insticksprogram, som du tillhandahåller till oss.

Uppdatera WordPress till en ny version

Den här tjänsten omfattar följande:
 • Uppdatera WordPress till den senaste tillgängliga stabila versionen.
  • Den här tjänsten kan inte utföras på värdtjänster för hanterade WordPress-bloggar.

Förbättra WordPress-säkerheten

Välj en av följande uppgifter:
 • Installera och konfigurera Sucuri-insticksprogrammet och konfigurera följande:
  • Uppdatera automatiskt WordPress till den senaste versionen.
  • Gör WordPress-versionen privat.
  • Ta bort WordPress readme-fil.
  • Begränsa antalet inloggningsförsök.
  • Inaktivera redigering av tema och insticksprogram i WordPress.
  • Blockera PHP-filer i wp-content, wp-includes och uppladdningskataloger.
 • Inaktivera katalogindexering och fjärrinlägg.
  • Inaktivera bläddring i katalogen.
  • Inaktivera xml-rpc


Hantering


Konfigurera WordPress-omdirigeringar

Välj en av följande uppgifter:
 • Omdirigera från HTTP till HTTPS.
 • Anpassad omdirigering.
  • Du måste ange vilken/vilka omdirigering(ar) som krävs (högst fem).

Konfigurationsfiländringar för WordPress

Välj en av följande uppgifter:
 • Aktivera angiven PHP-modul som är installerad på värdtjänsten (högst fem).
 • Ändra värdet för PHP-inställning (högst fem).
  • Ändra uppladdningsgränsen för en WordPress-webbplats (PHP-inställning).
  • Ändra minnesgränser för att minska avbrott (PHP-inställning).
 • Aktivera eller inaktivera felsökningsläge.
 • Inaktivera wp_cache.
 • Generera autentiseringsnycklar för WordPress-konfigurationsfilen.
 • Ta bort FTP-uppmaningen när du installerar eller uppdaterar ett insticksprogram.

En php.ini-, web.config- eller .htaccess-fil redigeras och skapas baserat på förfrågan.

Uppdatera, aktivera eller återställ WordPress-permalänkar

Välj något av följande:
 • Uppdatera unika WordPress-webbadresser till någon av de fördefinierade stilarna eller en anpassad stil.
 • Diagnostisera och försök åtgärda fel som gäller unika webbadresser, såsom felet 404 Page not found.
En web.config- eller .htaccess-fil kommer att redigeras eller skapas baserat på förfrågan.

Ställa in Google Analytics

Den här tjänsten omfattar följande:
 • Länka en Google Analytics till en WordPress-webbplats.

Installera ett kommentarsystem i WordPress

Den här tjänsten omfattar följande:
 • Installera insticksprogrammet för Disqus-kommentarsystemet eller ett insticksprogram som du föredrar.
 • Instruktioner har getts för att importera kommentarer från standard-WordPress-system.

Packa upp en zip-fil

Den här tjänsten omfattar följande:
 • Packa upp en .zip-fil till en angiven mapp på värdtjänstkontot.

Importera eller exportera WordPress-databas

Välj något av följande:
 • Importera en WordPress-databas från en säkerhetskopia (.sql-fil) till den angivna databasen.
 • Exportera en WordPress-databas och sätt filen på värdtjänstkontot.

Flytta eller kopiera WordPress-filer till en annan mapp

Den här tjänsten omfattar följande:
 • Flytta WordPress-filer till en annan mapp.
  • Vi uppdaterar webbplatsen och webbadresser till startsidan så att de stämmer med den nya platsen.
 • Vi uppdaterar webbplatsen och webbadresser till startsidan så att de stämmer med den nya platsen.
  • Ytterligare tjänster kan krävas för att skapa en fungerande kopia av din webbplats.

Installera WordPress

Den här tjänsten omfattar följande:
 • Installera den senaste versionen av WordPress på en utsedd domän och mapp på ett värdtjänstkonto eller server med kontrollpanel.

Skapa och aktivera ett underordnat tema i WordPress

Den här tjänsten omfattar följande:
 • Skapa och aktivera underordnat tema.

Databas Sök och ersätt

Den här tjänsten omfattar följande:
 • Uppdatera upp till fem av följande för en WordPress-webbplats:
  • Domän
  • Prefix för databastabell
  • Ersätt annan information
   • Exempel på information: Uppdatera företagsnamn, telefonnummer osv. på alla sidor och inlägg.

Ändra domänen i WordPress

Den här tjänsten omfattar följande:
 • Uppdatera domänen i WordPress.
 • Sök efter/ersätt en gammal domän med en ny domän för att säkerställa funktionalitet.


Nästa steg

Mer information


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.