GoDaddy Hjälp

Lösa temafel i WordPress

Efter att du felsökt din webbplats för att ta reda på felet kan du försöka åtgärda temat och få webbplatsen att fungera igen.

Att förstå ett WordPress-relaterat PHP-fel

Om föregående felsökning visade ett PHP-fel använder du följande tabell för att förstå felet.

FeltypDefinition och nästa steg
E_ERRORDet här är ett allvarligt fel som orsakar avslutning av skript. Detta beror ofta på att ett icke befintligt objekt anropas, som en klass eller funktion. Det uppstår ofta när versioner inte är kompatibla. Dina nästa steg bör vara att uppdatera din WordPress-version, dina teman och insticksprogram.
E_WARNINGEn körtidsvarning orsakar inte avslutning av skript. Vissa problem kan uppstå, men inget som avslutar bearbetning av PHP. Det kan handla om varningar om utfasning, som anger att koden använder en föråldrad version av PHP och måste uppdateras. En varning i dina PHP-loggar är inte nödvändigtvis kopplat till det aktuella problemet.
E_PARSEDet här är ett kompileringstidsparsningsfel. Det tyder ofta på ett PHP-syntaxfel, som uteblivna semikolon, parenteser, hakparenteser eller något annat syntaxfel. Gå igenom filen och den rad som anges i felmeddelandet och leta efter möjliga syntaxfel.
E_NOTICEDet här är ofta PHP-fel som inte medför avslutning av skript. De tyder på att det kan vara ett fel, men det kan även ingå i normal körning av skript. Ett vanligt fel är att använda en PHP-variabel som är odefinierad. En avisering i dina PHP-loggar är inte nödvändigtvis kopplad till det aktuella problemet.

Uppdatera dina WordPress-komponenter

När din WordPress-version, temat eller insticksprogrammen är uppdaterade kan de utveckla en konflikt med andra komponenter som inte har uppdaterats. Om du uppdaterar de andra komponenterna kan det leda till att din webbplats återställs. Se följande för att uppdatera en komponent för din webbplats:

Vit skärm utan PHP-fel

Om du har ”dödens vita skärm” och din felsökning inte visade på PHP-fel kan du kontrollera följande:

  1. Se till att katalogen wp-content/themes är tillgänglig.
  2. Kontrollera att behörigheterna stämmer för katalogerna /wp-content och themes.
  3. Kontrollera att katalogen för ditt aktiva tema har rätt behörigheter.
  4. Se till att katalogen för ditt aktiva tema har filer i sig.
  5. Kontrollera om det också finns ett standardtema i katalogen wp-content/themes. WordPress kommer automatiskt att läsa in standardtemat om det inte finns något aktivt tema där.
  6. Kontrollera att index.php-filen i rotkatalogen inte saknas eller är tom.
  7. Kontrollera att temats index.php-fil inte saknas eller är tom.

Nästa steg

Mer information