WordPress Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Aktivera och inaktivera insticksprogram i WordPress

WordPress erbjuder ett stort antal insticksprogram för att lägga till funktioner på din webbplats. De sträcker sig från antispamfilter för att hjälpa dig bygga ett småskaligt socialt nätverk. Du kan enkelt aktivera eller inaktivera insticksprogram för att lägga till eller ta bort vissa funktioner eller för felsökningsändamål.

OBS! Du måste installera ett insticksprogram innan du kan aktivera eller inaktivera det. Om du inte kan logga in på WordPress kan du inaktivera insticksprogram i din databas eller med FTP .

  1. Logga in på WordPress.
  2. Välj Insticksprogram på menyn till vänster.
  3. Markera alla insticksprogram du vill aktivera eller välj alla insticksprogram som du vill inaktivera.
  4. Välj Massåtgärder > Aktivera (eller Inaktivera ) och välj sedan Tillämpa .
    Aktivera och inaktivera insticksprogram från WordPress-instrumentpanelen

Mer information