Gå direkt till huvudinnehållet

GoDaddy Hjälp

Ändra mitt WordPress-tema i databasen

Du kan ändra ditt WordPress-tema inifrån databasen. Det här är en avancerad metod, men det kan vara till hjälp om du inte kommer åt WordPress-kontrollpanelen på grund av problem med temat.

Warning: Always make a backup of your site before making any changes to the database.

Obs! Du kan bara aktivera teman som är installerade på din webbplats.

 1. Logga in på phpMyAdmin.
 2. I phpMyAdmin, i den vänstra menyn, väljer du namnet på den databas som din webbplats använder.
 3. Markera tabellen wp_options (markera texten, inte kryssrutan).

  Note: wp_ is the default database table prefix. If your table prefix isn't wp_, focus on finding _options. There should only be one _options table.

 4. Under kolumnen option_name hittar du posten template. Du kan behöva navigera bortom första sidan med poster.
 5. Välj Redigera bredvid posten template.
 6. I kolumnen option_value ändrar du värdet till namnet på ditt tema. Det nya värdet måste vara samma som temats mappnamn. Om du exempelvis ska aktivera temat Twenty Twenty-One ändrar du värdet till twentytwentyone.
 7. För att spara rullar du ner längst ner på sidan, ser till att Spara och sedan Gå tillbaka till föregående sida är markerade, och sedan väljer du Kör.
  Ändra WordPress-tema i databasen
 8. Välj Redigera bredvid posten stylesheet.
 9. Upprepa steg 6 och 7 för att ändra formatmallsinformation.

Mer information