WordPress Hjälp

Aktivera felsökningsläge för WordPress för att visa fel

WordPress har ett speciellt felsökningssystem och standardiserade koder i kärnan, insticksprogram och teman för att förenkla processen att identifiera PHP-fel. När du aktiverar det här felsökningsläget kommer alla PHP-fel och varningar att visas, så att du kan ta reda på vad som är fel med din webbplats.

Obligatoriskt: Du behöver följande för att slutföra stegen:
 • En FTP-klient för att komma åt dina webbplatsfiler. Det finns många FTP-klienter från tredje part tillgängliga, vi rekommenderar FTP-klienten från Filezilla.
 • En textredigerare för att göra de ändringar som behövs i filen. Det finns många textredigeringsverktyg från tredje part, vi rekommenderar Notepad++. Redigera inte med ordbearbetningsprogram som Microsoft Word.


 1. Anslut med en FTP-klient eller använd en filhanterare för att redigera wp-config.php för din webbplats.
 2. Ändra WP_DEBUG från false till true:
  
  define( 'WP_DEBUG', false );
  Med felsökning aktiverad:
  
  define( 'WP_DEBUG', true );
 3. På följande rad skriver du:
  define( 'WP_DEBUG_LOG', true );
  aktivera felsökningsläge
 4. När du är klar med ändringarna sparar du filen. Om du använder FileZilla accepterar du överskrivningsvarningen i FileZilla om att byta ut filen.
 5. Använd din webbläsare och gå till din webbplats, då kan felsökningsloggen spara felen.
 6. Med samma redigeringsverktyg öppnar du filen som skapades i steg 5, filen /wp-content/debug.log.
 7. Gå igenom innehållet i felsökningsloggen för att identifiera vilket insticksprogram, tema eller konfigurationsalternativ som orsakar problemet.
Varning! Tänk på att avaktivera felsökningsläget när du är klar med felsökningen. Om du låter felsökningsläget vara aktiverat kan det skapa säkerhetsproblem för din webbplats.

Mer information