GoDaddy Hjälp

Vad är säkerhetskopiering av webbplats?

Den här videon och informationen nedanför den förklarar vikten av att säkerhetskopiera webbplatsen och på vilka olika sätt du kan göra det.


En säkerhetskopia av en webbplats är en snapshot av alla de viktiga komponenterna på webbplatsen. Säkerhetskopior av webbplatser bör innehålla alla följande delar av din webbplats:

  • Webbplatsens kodfiler
  • Webbplatsens databaser
  • Bilder
  • Tillägg, insticksprogram och teman som används på webbplatsen

Det är en viktig del av regelbundet webbplatsunderhåll att göra säkerhetskopior av webbplatsen. Du vill inte stå utan en säkerhetskopia av webbplatsen om något skulle hända – som ett säkerhetsproblem, eller om din betalning dröjer av misstag och du blir av med ditt konto. Genom att göra regelbundna säkerhetskopieringar säkerställer du att du har ett sätt att få tillbaka webbplatsen utan att bygga om den från grunden.

Göra säkerhetskopior

Du kan skapa en säkerhetskopia av din webbplats på flera olika sätt.

Alternativ för säkerhetskopieringNär ska du använda det här alternativet?
Använd din värdtjänstplattforms inbyggda säkerhetskopieringssystemDet här är ett alternativ med bara ett klick för att göra en säkerhetskopia av ditt värdtjänstkonto (Linux Hosting med cPanel / Windows-värdtjänst Plesk / Hanterade WordPress-bloggar). Det här är det mest användbara sättet om du inte tänker byta plattform (dvs. cPanel-säkerhetskopieringar kan bara återställas till Linux-värdtjänster med cPanel, Plesk-säkerhetskopieringar till Windows-värdtjänster med Plesk osv.)
Använd GoDaddys betalda tjänst för säkerhetskopiering av webbplatsDet bästa alternativet om du bara vill att din webbplats alltid ska säkerhetskopieras i tid, utan att du behöver tänka på att skapa säkerhetskopior själv.
Skapa en säkerhetskopia manuellt av din webbplats (filer och databas)Du kan manuellt säkerhetskopiera din webbplats filer med FTP och databas i phpMyAdmin. Det här är ett mer avancerat alternativ och det är användbart om du behöver ladda upp säkerhetskopian till en annan typ av värdtjänstkonto. Om din webbplats inte har någon databas kan du säkerhetskopiera enbart filer.

Mer information