Windows-värdtjänster (Plesk) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Börja om (radera allt innehåll) i Windows-värdtjänster

Med våra Plesk-konton med delade värdtjänster ( mer information ) kan du enkelt börja om med ditt värdkonto. Detta tar bort allt innehåll från ditt konto permanent och återställer det till ett nytt konto som fortfarande behöver konfigureras.

  1. Från Gateway, i brickan för kontot du vill använda, klickar du på Inställningar.
  2. Gå till fliken Återställ konto.
  3. Klicka på Återställ konto två gånger.

Nästa steg

Kunder med SSL-certifikat

Varning: Om du har konfigurerat ett SSL-certifikat för ditt konto måste du överföra det till ditt värdkonto när du har konfigurerat kontot igen.
  1. Logga in på ditt GoDaddy-konto.
  2. Klicka på SSL-certifikat.
  3. Klicka på Manage bredvid domännamnet du använde ursprungligen.
  4. Klicka på Plesk Admin .
  5. Klicka på Överför.
  6. Klicka på Överför och klicka sedan på Överför igen.