WordPress Hjälp

Lösa fel med kärnfiler i WordPress

Efter att du kontrollerat att det är problem på grund av en WordPress-kärnfilkan du försöka få tillbaka webbplatsen i fungerande tillstånd.

Obs! Om din webbplats omfattas av Managed WordPress-värdtjänster är WordPress-kärnfilerna förinstallerade i värdtjänstpaketet, och eftersom WordPress alltid uppdateras bör du inte uppleva några fel relaterade till kärnfilerna.
Varning! Du bör alltid säkerhetskopiera din webbplats innan du gör några ändringar.

Att förstå ett WordPress-relaterat PHP-fel

Om föregående felsökning visade ett PHP-fel använder du följande tabell för att förstå felet.

FeltypDefinition och nästa steg
E_ERRORDet här är ett allvarligt fel som orsakar avslutning av skript. Detta beror ofta på att ett icke befintligt objekt anropas, som en klass eller funktion. Det uppstår ofta när versioner inte är kompatibla. Dina nästa steg bör vara att uppdatera din WordPress-version, dina teman och insticksprogram.
E_WARNINGEn körtidsvarning som inte orsakar avslutning av skript. Vissa problem kan uppstå, men inget som avslutar bearbetning av PHP. Det kan handla om varningar om utfasning, som anger att koden använder en föråldrad version av PHP och måste uppdateras. En varning i dina PHP-loggar är inte nödvändigtvis kopplat till det aktuella problemet.
E_PARSEDet här är ett kompileringstidsparsningsfel. Det tyder ofta på PHP-syntaxfel, som ett uteblivet semikolon ;, parentes (), inledande eller avslutande hakparentes{}, eller något annat syntaxfel. Gå igenom filen och den rad som anges i felmeddelandet och leta efter möjliga syntaxfel.
E_NOTICEDet här är ofta PHP-fel som inte medför avslutning av skript. De tyder på att det kan vara ett fel, men det kan ingå i normal körning av skript. Ett vanligt fel är att använda en PHP-variabel som är odefinierad. En avisering i dina PHP-loggar är inte nödvändigtvis kopplad till det aktuella problemet.

Uppdatera WordPress till den senaste versionen

Om du uppdaterar WordPress till den senaste versionen kommer alla kärnfiler att uppdateras eller ersättas, vilket ofta löser fel med kärnfiler. Om felet förhindrar dig att få åtkomst till WordPress-kontrollpanelen kan du behöva uppdatera kärnfilerna via FTP.

Uppdatera dina WordPress-komponenter

När din WordPress-version, temat eller insticksprogrammen är uppdaterade kan de utveckla en konflikt med andra komponenter som inte har uppdaterats. Om du uppdaterar de andra komponenterna kan det leda till att din webbplats återställs. Se följande för att uppdatera en komponent för din webbplats:

Mer information