GoDaddy Hjälp

Uppdatera ett WordPress-tema med FTP

Vissa premium- eller anpassade teman i WordPress kan inte uppdateras från din WordPress-kontrollpanel. I så fall behöver du ladda upp en kopia av den senaste versionen med FTP. Du kan välja vilken FTP-app du vill, men vi rekommenderar FileZilla.

  1. Ladda ner den senaste versionen av temat och extrahera det till din lokala dator (Windows eller macOS).
  2. Anslut till dina värdtjänster med FTP genom att följa stegen för ditt värdtjänstpaket (Linux-värdtjänster med cPanel | Windows-värdtjänster med Plesk | Managed WordPress).
  3. Leta upp mappen med din WordPress-webbplats i avsnittet Fjärrwebbplats i FileZilla och gå sedan till mappen /wp-content/themes.
  4. Leta reda på mappen med den ozippade senaste versionen av temat i avsnittet Lokal webbplats i FileZilla.
    Obs! Vissa teman zippas upp i en mapp med versionsnumret i namnet. Till exempel twentytwentytwo.1.1. Du behöver bara mappen inuti som inte har versionsnumret. I det här exemplet är det twentytwentytwo.
  5. Dra och släpp temamappen från Lokal plats till avsnittet Fjärrplats.
    Obs! Det kan visas ett popup-fönster som säger att målfilen redan finns. Om detta händer väljer du Skriv över och Tillämpa endast på aktuell kö. Slutför proceduren genom att klicka på knappen OK.

Nu har ditt tema uppdaterats till den senaste versionen.

Mer information