Gå direkt till huvudinnehållet

GoDaddy Hjälp

Uppdatera ett WordPress-tema med FTP

Du kan uppdatera ett WordPress-tema till den senaste versionen via FTP. Det här krävs för vissa premiumteman och anpassade teman som inte kan uppdateras i WordPress. Du behöver ladda ner filerna för ditt tema lokalt till din dator innan du påbörjar den här processen.

  1. Anslut till din värdtjänst med FTP.
  2. Navigera till mappen /wp-content/themes för din WordPress-webbplats.
  3. Ladda upp ditt tema till den här mappen.
  4. Om temat är zippat måste du först packa upp det. (Värdtjänster för webbhotell / cPanel / Plesk)

    Obs! Om du inte har möjlighet att packa upp filen på ditt värdtjänstkonto behöver du packa upp den lokalt på din dator och sedan ladda upp mappen med uppackade filer.

  5. Om ditt tema har en anpassad formatmall, som också kallas underordnat tema, upprepar du samma process för det med.

Mer information