WordPress Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Uppdatera WordPress på instrumentpanelen

Om du uppdaterar WordPress till den senaste versionen förbättras webbplatsens prestanda och säkerhet. Du kan uppdatera till den senaste versionen från WordPress-instrumentpanelen. Instruktionerna nedan gäller webbplatser som körs på cPanel, Plesk, VPS eller Dedikerade servrar.

Varning: Du bör alltid säkerhetskopiera din webbplats innan du uppdaterar.
  1. Logga in på WordPress.
  2. Om det finns ett meddelande om att den nya WordPress-versionen är tillgänglig högst upp till vänster på instrumentpanelen väljer du Uppdatera nu .
  3. OBS! Om du inte ser meddelandet körs din webbplats redan med den senaste versionen av WordPress.

  4. Välj Uppdatera nu . Din WordPress-webbplats kommer att sättas i underhållsläge tills uppdateringen är klar. Efter uppdateringen inaktiveras Underhållsläge automatiskt.

Relaterade steg

Mer information

  • Kolla in de officiella versionerna på wordpress.org för att se en lista över förbättringarna i den senaste versionen av WordPress.
  • Om du inte kan uppdatera WordPress från din instrumentpanel kan du försöka uppdatera WordPress med FTP .
  • Om du använder en gammal PHP-version på ditt värdkonto är det kanske inte kompatibelt med den senaste versionen av WordPress. Så här uppdaterar du PHP på din server .
  • Du kan använda liknande verktyg som de som finns i GoDaddy Pro för att uppdatera WordPress på flera webbplatser samtidigt och automatisera uppdateringar.