Gå direkt till huvudinnehållet

WordPress Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Felsök och fixa en WordPress White Screen of Death-lösning

WordPress White Screen of Death (WSOD) kan orsakas av databasfel och php-fel relaterade till teman, insticksprogram och kärnfiler. I vissa fall visas meddelandet ”Webbplatsen har tekniska problem”. Du har två alternativ när du felsöker och åtgärdar ett av problemen:

  • Ring vårt supportnummer så kan en av våra experter göra det åt dig mot en avgift.
  • Gör det själv enligt anvisningarna i tabellen nedan.

Premiumsupport för WordPress

Våra supportexperter kan utföra följande tjänster åt dig mot en avgift:

  • Felsök och åtgärda ett fel som genereras av ditt WordPress-tema
  • Felsök och åtgärda ett fel som genereras av ett WordPress-insticksprogram
  • Felsök och åtgärda ett fel som genereras av en WordPress-kärnfil

Gör det själv

För att felsöka och åtgärda detta själv använder du tabellen nedan för att hitta det scenario som är tillämpligt och följa anvisningarna.

För att göra det själv, se 1 av dessa steg Svårighetsgrad
Felsök och åtgärda temafel i WordPress Medel
Felsök och åtgärda WordPress-insticksfel Medel
Felsöka och åtgärda kärnfilsfel i WordPress Medel

Mer information