GoDaddy Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Supportmeddelande - Domännamn

Läs hela supportmeddelandet för att lära dig mer om tillgängligt support för ytterligare produkter och tjänster.

Stöds:

  • Registrera eller förnya domännamn
  • Konfigurera domännamn (webbplatser, värdtjänster och e-post)
  • Använda vår domänhanterare
  • Hantera domännamn
  • Förklarar hur du uppdaterar kontaktuppgifter för domännamn
  • Visar var du ska skapa och redigera DNS-zonfiler
  • Ändrar zonfiler så att de fungerar med GoDaddy-produkter

Stöds inte:

  • Ändrar zonfiler för att fungera med produkter som inte är från GoDaddy
  • Konfigurera avancerade zonfiler
  • Felsöka tredjeparts DNS-zonfilposter