GoDaddy Hjälp

Hitta och ersätt i WordPress med en textredigerare

Du kan ersätta data i en databas, som domännamnet, genom att exportera det som en SQL-fil och göra en ”Sök och ersätt” med en textredigerare.

 1. Exportera din WordPress-databas.
  Varning! Gör två exporter och behåll en som säkerhetskopia om du skulle behöva återställa till ursprunget.
 2. Öppna .sql-filen i en textredigerare, som Notepad++ eller Sublime Text.
 3. Använd funktionen ”Sök och ersätt” i textredigeraren (vanligtvis Ctrl + F).
 4. Ange den domän/de data du vill ersätta i fältet Hitta (eller motsvarande fält).
 5. Ange din nya domän/dina nya data i fältet Ersätt med (eller motsvarande fält).
 6. Kör funktionen ”Sök och ersätt”.
 7. Spara den uppdaterade .sql-filen.
 8. Innan du importerar .sql-filen måste du släppa tabellerna i din databas.
 9. Importera din databas.

Nu kommer din WordPress-webbplats att uppdateras med den nya domänen eller dina nya data.

Relaterade steg

Mer information