Windows-värdtjänster (Plesk) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Säkerhetskopiera min databas i Windows-värdtjänster

Följ dessa steg för att skapa säkerhetskopior av dina Windows-värdtjänstdatabaser.

  1. Gå till GoDaddy produktsida.
  2. Nedanför Värdtjänster för webbhotell , bredvid Windows-värdtjänstkontot du vill använda, väljer du Hantera .
  3. Välj Plesk Admin .
  4. I vänstermenyn väljer databaser.
  5. Välj Exportera dumpning .
  6. Välj Hämta dump automatiskt efter skapandet och välj sedan OK . En status-popup visar förloppet för dumpningen (skapandet av säkerhetskopian).
  7. När det visas i popup-fönstret väljer du nedladdning .

Relaterat steg

Mer information