GoDaddy Hjälp

Hitta och ersätt med WordPress-insticksprogram

WordPress använder en databas för att lagra dina webbplatsdata. Det enklaste sättet att hitta och byta ut dessa data är ett insticksprogram. Det är användbart när du byter ut ett stycke text (som ett domännamn) som förekommer på flera ställen på din webbplats.

Varning! Du bör alltid göra en säkerhetskopia av webbplatsen innan du felsöker eller gör några ändringar av databasen.
 1. Logga in på WordPress.
 2. Installera och aktivera insticksprogrammet Better search replace.
 3. På menyn på vänster sida väljer du Verktyg > Better Search Replace.
 4. I fältet Sök efter anger du den text du vill byta ut.
  • Om du ändrar en domän anger du webbplatsens gamla webbadress här. Exempelvis: http://olddomainexample.com (inget avslutande snedstreck).
 5. I fältet Ersätt med anger du den nya texten.
  • Om du ändrar en domän anger du webbplatsens nya webbadress här. Exempelvis: http://newdomainexample.com (inget avslutande snedstreck).
 6. I fältet Välj tabeller väljer du alla databastabellerna i listan.

  Obs! Om du inte vill kontrollera resultaten innan du utför själva ändringen i databasen ska du fortsätta från steg 9. Men vi rekommenderar att du följer kommande två steg för att se till att inga oönskade ändringar utförs

 7. Lämna kryssrutan Kör som testkörning markerad och välj sedan Kör sök/ersätt. På så vis kan du kontrollera resultaten i förväg.
 8. Välj Klicka här för att se i vilka databastabeller texten kommer att bytas ut. Ett fönster med resultaten kommer att dyka upp.
 9. Avmarkera kryssrutan Kör som testkörning.
 10. Välj Kör sök/ersätt för att byta ut texten i databasen.

Nu är den gamla texten utbytt på din webbplats.

Mer information