GoDaddy Hjälp

Ta bort databastabeller

Du kan ta bort, eller släppa, befintliga tabeller från en databas. Det brukar rekommenderas innan du importerar en ny databas eller återställer en säkerhetskopia.

Varning! Innan du släpper dina databastabeller måste du se till att du har en säkerhetskopia av databasen. (cPanel / Plesk / VPS)
  1. Logga in på phpMyAdmin (cPanel / Plesk / Hanterade WordPress-bloggar).

    Obs! I cPanel-värdtjänster måste du välja databasen för din WordPress-webbplats i vänstra kolumnen innan du går vidare till nästa steg.

  2. Du bör se en lista över alla dina databastabeller.
  3. Markera kryssrutan Välj alla.

    Obs! Du kan släppa enstaka tabeller genom att markera kryssrutorna bredvid just de tabellnamnen.

  4. Från nästa nedrullningsbara lista bredvid kryssrutan Markera alla väljer du Släpp.
  5. Klicka på Ja när du tillfrågas "Vill du verkligen utföra följande fråga?"

  6. Klicka på Ja för att släppa tabellerna.

Nästa steg

Mer information