GoDaddy Hjälp

Ta bort databastabeller

Du kan ta bort, eller släppa, befintliga tabeller från en databas. Det brukar rekommenderas innan du importerar en ny databas eller återställer en säkerhetskopia.

Varning: Innan du släpper dina databastabeller måste du se till att du har en säkerhetskopia av databasen.
  1. Logga in på phpMyAdmin.
  2. I den vänstra kolumnen väljer du namnet på den databas som du vill använda.
  3. Du bör se en lista över alla dina databastabeller.
  4. Markera kryssrutan Välj alla.

    Obs! Du kan släppa enstaka tabeller genom att markera kryssrutorna bredvid just de tabellnamnen.

  5. Från nästa nedrullningsbara lista bredvid kryssrutan Markera alla väljer du Släpp.
  6. Välj Ja när du tillfrågas ”Vill du verkligen utföra följande fråga?”
  7. Välj Ja för att släppa tabellerna.

Relaterade steg

Mer information