Microsoft 365 från GoDaddy Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Har du problem med att logga in på Microsoft 365?

Om du inte kan logga in på ditt Microsoft 365-e-postkonto kan du prova dessa lösningar.

OmGör så här
Du kan inte logga in med din e-postadress och ditt lösenord. Logga in på din Microsoft 365-e-post i din webbläsare eller från E-post & Office-kontrollpanel .

Om du kan logga in online men inte via din e-postklient (som Gmail eller Apple Mail), se till att ditt e-postkonto har konfigurerats med de här stegen .
Du är administratör för ett Microsoft 365-konto och du eller någon av dina användare har tappat bort eller glömt e-postlösenordet.Prova med något av följande:
Du är en e-postanvändare (inte GoDaddy-kontoägaren) och du har tappat bort eller glömt ditt e-postlösenord.Skicka ett e-postmeddelande för lösenordsåterställning till dig själv .
Du konfigurerar multifaktorautentisering (MFA) men kan inte komma åt din metod.Återställ din MFA-metod .
Du kan logga in online men har problem med Outlook för Windows. Åtgärda Outlook-fel när du öppnar .
Du kan logga in online men har problem med Outlook för Mac.Prova med en av dessa lösningar .
Du har en Business Professional-plan eller senare och kan inte logga in på Outlook för Windows eller Mac.Verifiera att Outlook är korrekt konfigurerat .

Mer information