Microsoft 365 från GoDaddy Hjälp

Åtgärda fel med att Microsoft 365-e-post inte fungerar

Om du har problem med din Microsoft 365-adress kan du använda våra rekommenderade lösningar.

OmGör så här
Du har problem med att logga in.Prova någon av dessa lösningar.
Du tar inte emot e-postmeddelanden.Prova dessa lösningar för att se till att du får inkommande e-postmeddelanden.
Du kan inte skicka e-post och får ett felmeddelande.Sök efter felmeddelandet och hitta en lösning på ditt problem.
Du kan inte öppna Outlook.Använd felmeddelandet för att hitta rätt lösning.
Du kan inte konfigurera Microsoft 365 på din iOS-enhet.Kontrollera om du får ett verifieringsfel.
Du kan inte använda Autodiscover eller installationsguider.

Först ser du till att CNAME-posten för Autodiscover finns i dina DNS-inställningar. Om inte lägger du till en ny CNAME-post med Autodiscover som namn och autodiscover.outlook.com som värde.

Om du fortfarande har problem med att lägga till CNAME-posten för Autodiscover kan du prova att konfigurera Outlook manuellt. Detta fungerar inte om du använder en Mac.

Det saknas e-post efter flytten från Workspace Email till Microsoft 365.Följ våra felsökningssteg.
Du kan inte aktivera dina Office-program.Prova dessa lösningar från Microsoft.

Relaterat steg

  • Om dessa lösningar inte löste problemet kontaktar du våra GoDaddy-guider för hjälp.

Mer information