GoDaddy Hjälp

Åtgärda blandade innehållsfel i WordPress

Om du nyligen installerat ett SSL-certifikat och vissa bilder inte visas korrekt eftersom WordPress-webbplatsen läses in på HTTPS kan det bero på fel med blandat innehåll. Så här löser du problem med SSL-insticksprogrammet Really Simple.

Obs! Du kan också lösa problemet genom att redigera .htaccess-filen i Linux eller web.config-filen i Windows-värdtjänster.

  1. Installera insticksprogrammet.
  2. Aktivera insticksprogrammet.
  3. I menyn på vänster sida väljer du Inställningar och sedan SSL.
  4. Välj Kör igång, aktivera SSL!
  5. Granska webbplatsen för att kontrollera att bilderna visas som de ska. Om bilderna fortfarande saknas kan du rulla neråt och i avsnittet Inställningar på din sida kan du aktivera alternativet Starta lösning av blandat innehåll med en annan metod och välj sedan Spara.

Fel med blandat innehåll kan lösas nu och bilderna bör läsas in korrekt.

Mer information