GoDaddy Hjälp

Åtgärda fel vid upprättande av databasanslutning i WordPress

Obs! I den här artikeln beskrivs felsökningsprocessen för fel som uppstår när man etablerar en databasanslutning. Om du är osäker på vad det är för sorts fel som orsakar problemen på din webbplats kan du ta en titt på den här artikeln om de vanligaste WordPress-felen och föreslagna lösningar.

Din WordPress-webbplats måste var ansluten till en databas för att fungera korrekt. WordPress använder anslutningssträngar som är lagrade i wp-config.php-filen för att försöka skapa en databasanslutning. Om en anslutning inte kan etableras kommer du att se meddelandet Fel uppstod när en databasanslutning etablerades på din webbplats. Den vanligaste metoden för att korrigera det här felet är att uppdatera anslutningssträngarna i wp-config.php-filen.

Obs! För att lösa felet med att etablera en databasanslutning krävs det avancerade felsökningsmetoder, som inkluderar att ansluta till din server, få tag på databasautentiseringsuppgifter och -prefix samt redigera wp-config.php-filen. Om du vill att en expert från GoDaddy löser det här åt dig kan vårt WordPress Premium-supportteam hjälpa till.

Obligatoriskt: Du måste ha de korrekta databasuppgifterna för att kunna slutföra alla steg i den här artikeln. Databasuppgifterna skiljer sig från dina WordPress-inloggningsuppgifter och så här hittar du dem för de olika värdtjänstpaketen:
Managed WordPress

Följ stegen i den här artikeln och kopiera informationen till valfri textredigerare. Databasnamnet är detsamma som databasanvändarnamnet och du bör även kopiera portnumret.

Linux-värdtjänst med cPanel

Följ stegen i den här artikeln för att få tag på databasnamnet och användarnamnet i cPanel. Eftersom lösenord inte är synliga av säkerhetsskäl måste du göra följande för att återställa lösenordet för databasen. För värdnamn ska du alltid använda localhost.

Windows-värdtjänst med Plesk

Följ stegen i den här artikeln för att få tag på databasnamnet, användarnamnet och värdnamnet i Plesk. Eftersom lösenord inte är synliga av säkerhetsskäl måste du göra följande för att återställa lösenordet för databasen.

 1. Logga in på phpMyAdmin.
 2. I phpMyAdmin, i menyn till vänster, väljer du namnet på den databas som används av din webbplats.
 3. Anteckna databasprefixet. Databasprefixet är bifogat till tabellnamnen (om du t.ex. ser följande databastabeller: wp_3f_options, wp_3f_ posts, wp_3f_postmeta osv så är ditt databasprefix wp_3f_).
 4. Anslut till ditt värdkonto med en filhanterare.
 5. Hitta och öppna mappen som din WordPress-webbplats ligger i.
 6. I filen wp-config.php letar du upp avsnittet som liknar det här exemplet:
  /** The name of the database for WordPress */
  define('DB_NAME', 'dittdatabasnamn');
  /** MySQL database username */
  define('DB_USER', 'dittanvändarnamn');
  /** MySQL database password */
  define('DB_PASSWORD', 'dittlösenord');
  /** MySQL hostname */
  define('DB_HOST', 'dittvärdnamn');
  
  $table_prefix = 'ditttabellprefix';
 7. Kontrollera om informationen i den här filen matchar de motsvarande, aktuella databasuppgifterna du fick tag på tidigare.
 8. Om någon av uppgifterna i wp-config.php-filen inte matchar dina databasuppgifter ska du uppdatera filen med rätt information. Var uppmärksam på att endast byta ut strängarna inom apostrofer eftersom nya problem kan uppstå på webbplatsen om du byter ut något annat. I exemplet ovan ska du ersätta:
  • yourdatabasename med det korrekta MySQL-databasnamnet.
  • yourusername med det korrekta MySQL-användarnamnet.
  • yourpassword med det korrekta MySQL-lösenordet.
  • yourhostname med det korrekta MySQL-värdnamnet.
  • Obs! Om din webbplats hanteras på Managed WordPress borde raden med värdnamnet ha följande struktur: define('DB_HOST', 'yourhostname:portnumber'); Du ska ersätta yourhostname med det korrekta MySQL-värdnamnet och portnumber med det korrekta portnumret.

  • yourtableprefix med det korrekta tabellprefixet.
 9. Spara den uppdaterade wp-config.php-filen.
 10. Bekräfta att din webbplats är online igen genom att gå till din webbplats i privat webbläsarläge i Chrome, Firefox eller Edge.

Mer information