Gå direkt till huvudinnehållet
Ring oss
Telefonnummer och tider
Hjälpcenter

Utforska våra hjälpresurser online

Hjälp

GoDaddy Hjälp

Åtgärda fel vid upprättande av databasanslutning i WordPress

WordPress använder anslutningssträngar för att veta vilken databas den ska ansluta till. När din webbplats inte är ansluten till din databas visas meddelandet Fel vid upprättande av databasanslutning. För att åtgärda det här felet uppdaterar du anslutningssträngarna på din WordPress-webbplats.

Obligatoriskt: Du behöver följande för att slutföra alla stegen i den här artikeln:
 • En FTP-app för att öppna och redigera dina webbplatsfiler. Det finns många FTP-klienter från tredje part tillgängliga, vi rekommenderar FTP-appen från FileZilla.
 • En textredigerare för att göra de ändringar som behövs i WordPress-filer. Det finns många textredigeringsverktyg från tredje part, vi rekommenderar Notepad++. Redigera inte filer med ordbearbetningsprogram såsom Microsoft Word.
 • Databasnamnet, användarnamn, lösenord och värdnamn för din WordPress-webbplats. Leta upp denna information för ditt paket för Linux-värdtjänst med cPanel, Windows-värdtjänst med Plesk eller Hanterade WordPress-bloggar. Om du använder cPanel eller Plesk behöver du återställa eller använda ett nytt lösenord.
Varning! Du bör alltid säkerhetskopiera din webbplats innan du utför felsökning.
 1. Logga in på phpMyAdmin.
 2. I phpMyAdmin, i menyn till vänster, väljer du namnet på den databas som används av din webbplats.
 3. Anteckna databasprefixet. Databasprefixet är bifogat till tabellnamnen (om du t.ex. ser följande databastabeller: wp_3f_options, wp_3f_ posts, wp_3f_postmeta osv så är ditt databasprefix wp_3f_).
 4. Ansluta till ditt värdkonto med FTP. Hitta och öppna mappen som din WordPress-webbplats ligger i.
 5. I filen wp-config.php letar du upp avsnittet som ser ut som det här exemplet:
  /** The name of the database for WordPress */
  define('DB_NAME', 'dittdatabasnamn');
  /** MySQL database username */
  define('DB_USER', 'dittanvändarnamn');
  /** MySQL database password */
  define('DB_PASSWORD', 'dittlösenord');
  /** MySQL hostname */
  define('DB_HOST', 'dittvärdnamn');
  
  $table_prefix = 'ditttabellprefix';
 6. Kontrollera om informationen i den här filen matchar de databasuppgifter du hittade tidigare.
  • dittdatabasnamn: Byt ut detta mot ditt MySQL-databasnamn.
  • dittanvändarnamn: Byt ut detta mot ditt MySQL-användarnamn.
  • yourpassword: Byt ut detta mot ditt MySQL-användarlösenord.
  • dittvärdnamn: Byt ut detta mot ditt MySQL-värdnamn.
  • ditttabellprefix: Byt ut detta mot ditt tabellprefix.

  Obs! Om någon av uppgifterna i wp-config.php-filen inte stämmer med dina databasuppgifter ser du till att uppdatera filen med rätt information.

 7. Spara den uppdaterade filen.
 8. Bekräfta att din webbplats är online igen genom att gå till din webbplats i privat webbläsarläge i Chrome, Firefox eller Edge.

Mer information