GoDaddy Hjälp

Åtgärda problem med WordPress-insticksfel

Följ de här stegen för att lösa fel med insticksprogram i WordPress.

Förbered din WordPress-webbplats för felsökning:

  1. Du bör alltid göra en säkerhetskopia av din webbplats innan du felsöker eller gör några ändringar.
  2. Inaktivera alla WordPress-insticksprogram, särskilt insticksprogram för cachelagring.
  3. Inaktivera WP_CACHE om din webbplats använder det.

Att förstå ett WordPress-relaterat PHP-fel

Om föregående felsökning visade ett PHP-fel använder du följande tabell för att förstå felet.


FeltypDefinition och nästa steg
E_ERRORDet här är ett allvarligt fel som orsakar avslutning av skript. Detta beror ofta på att ett icke befintligt objekt anropas, som en klass eller funktion. Det uppstår ofta när versioner inte är kompatibla. Uppdatera din WordPress-version, dina teman och insticksprogram.
E_WARNINGDet här är en körtidsvarning som inte orsakar avslutning av skript. Vissa problem kan uppstå, men inget som avslutar bearbetning av PHP. Det kan handla om varningar om utfasning, som anger att koden använder en föråldrad version av PHP och måste uppdateras. En varning i dina PHP-loggar är inte nödvändigtvis kopplat till det aktuella problemet.
E_PARSEDet här är ett kompileringstidsparsningsfel. Det tyder ofta på PHP-syntaxfel, som ett uteblivet semikolon ;, parentes (), en inledande eller avslutande hakparentes{}, eller något annat syntaxfel. Gå igenom filen och den rad som anges i felmeddelandet och leta efter möjliga syntaxfel.
E_NOTICEDet här är en körtidsavisering som orsakas av fel i koden. Det är vanliga PHP-fel som inte medför avslutning av skript. Dessa fel tyder på att det kan vara fel på koden, men det kan vara skriptets normala funktion. Ett vanligt fel kan vara att en PHP-variabel som är odefinierad används. En avisering i dina PHP-loggar är inte nödvändigtvis kopplad till det aktuella problemet.

Uppdatera dina WordPress-komponenter

När din WordPress-version, dina teman eller insticksprogram uppdateras kan det leda till konflikter. När du uppdaterar alla dina WordPress-komponenter kan det göra att webbplatsen fungerar normalt igen.

Uppdatera följande till de senaste versionerna:

Relaterade steg

Mer information