GoDaddy Hjälp

Installera ett insticksprogram i WordPress.

Du kan använda insticksprogram för att lägga till olika funktioner på din WordPress-webbplats. Det finns tusentals gratis insticksprogram listade i WordPress datakatalog som du kan installera direkt från kontrollpanelen på din webbplats. Följ stegen nedan för att installera ett insticksprogram i WordPress.


Obs! Om du vill använda ett insticksprogram som inte är listat i WordPress datakatalog kan du installera det genom att ladda upp .zip-filen.

  1. Logga in på WordPress.
  2. På menyn till vänster väljer du Insticksprogram och sedan Lägg till nytt .
  3. I fältet Sök insticksprogram anger du namnet på insticksprogrammet som du vill installera. Om du inte vet namnet på insticksprogrammet kan du ange ett relevant nyckelord. Om du exempelvis vill hitta ett säkerhetsinsticksprogram skriver du ”Säkerhet” och bläddrar sedan igenom resultaten för att hitta det som passar bäst för dig.
  4. När du har hittat rätt insticksprogram väljer du Installera nu.
  5. (Valfritt) Om du vill att insticksprogrammet ska vara aktivt efter installationen väljer du Aktivera. Om inte kan du alltid aktivera det senare.

Grattis, du har installerat ett insticksprogram i din WordPress-webbplats!

Mer information