WordPress Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Ta bort WordPress-kommentarer från oregistrerade användare

I en WordPress-databas kategoriseras oregistrerade användare meduser_id = 0 . Du kan ta bort deras kommentarer genom att följa dessa steg.

Varning: Gör alltid en säkerhetskopia av din webbplats innan du gör några ändringar i databasen.
 1. Logga in på phpMyAdmin.
 2. Gå till menyn till vänster i phpMyAdmin och välj namnet på den databas som din webbplats använder.
  välj en databas i phpMyAdmin
 3. Välj SQL på den översta menyn.
  SQL-flik i phpMyAdmin
 4. Ange följande kod i rutan nedan:
  RADERA wp_comments, wp_commentmeta FRÅN wp_comments INNER JOIN wp_commentmeta WHERE wp_comments.comment_id = wp_commentmeta.comment_ID AND wp_comments.user_id = 0; RADERA FRÅN wp_comments WHERE user_id = 0;
  OBS! Om ditt tabellprefix inte är wp_ bör du ersätta alla förekomster av wp_ i den här koden med ditt faktiska tabellprefix. Du kan kontrollera vilket prefix din webbplats använder i filen wp-config.php.
 5. Välj .

Alla kommentarer från oregistrerade användare har nu tagits bort från din webbplats.

Mer information