GoDaddy Hjälp

Ta bort kommentarer från min WordPress-webbplats

Radera kommentarer från din WordPress-webbplats med WordPress kontrollpanel.

 1. Logga in på WordPress.
 2. I menyn på vänster sida väljer du Kommentarer.
 3. (Valfritt) Välj filter, utom Papperskorg, för att sortera ut den typ av kommentarer du vill välja.
  Kommentarer-menyn i WordPress
 4. Markera kryssrutorna bredvid de kommentarer du vill ta bort.
 5. Välj menyn Massåtgärder, välj Flytta till papperskorg och välj sedan Tillämpa. Det flyttar markerade kommentarer till Papperskorgen och de raderas efter 30 dagar.
 6. (Valfritt) Välj filtret Papperskorg för att radera kommentarer från Papperskorgen manuellt.
  Avsnittet Papperskorg i WordPress-kommentarer
  • För att radera utvalda kommentarer kan du markera kryssrutorna bredvid dem. Välj menyn Massåtgärder, välj Radera permanent och välj sedan Tillämpa.
  • För att radera alla kommentarer från Papperskorg väljer du Töm papperskorgen.

Markerade kommentarer tas nu bort från din webbplats.

Mer information