WordPress Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Ta bort alla WordPress-kommentarer före ett visst datum

Du kan ta bort alla kommentarer som är kvar före ett angivet datum genom att ta bort dem i bulk i WordPress-databasen.

Varning: Gör alltid en säkerhetskopia av din webbplats innan du gör några ändringar i databasen.
 1. Logga in på phpMyAdmin.
 2. Gå till menyn till vänster i phpMyAdmin och välj namnet på den databas som din webbplats använder.
  välj en databas i phpMyAdmin
 3. Välj SQL på den översta menyn.
  SQL-flik i phpMyAdmin
 4. Ange följande kod i rutan nedan:
  RADERA från wp_comments WHERE comment_date = ' ÅÅÅÅ - MM - DD HH : mm : ss '
 5. Ersätt YYYY med ett år, MM med en månad, DD med en dag, HH med en timme, mm med en minut och ss med en sekund före vilken du vill ta bort kommentarer. Om du bara vill ange datumet kan du ange 00:00:00 som tid på dagen.
 6. (Valfritt) Om ditt tabellprefix inte är wp_ , ersätt wp_ före kommentarer med ditt faktiska tabellprefix. Du kan kontrollera vilket prefix din webbplats använder i filen wp-config.php.
 7. Välj .
 8. När du får frågan om du verkligen vill utföra kommandot väljer du OK .
  prompt i wordpress-databasen

Alla kommentarer som är kvar före det valda datumet tas nu bort från din webbplats.

Mer information