WordPress Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Ta bort WordPress-kommentarer från en viss användare

Du kan ta bort alla kommentarer som lämnats av en enskild användare genom att ta bort dem i bulk i WordPress-databasen.

Varning: Gör alltid en säkerhetskopia av din webbplats innan du gör några ändringar i databasen.
 1. Logga in på phpMyAdmin.
 2. Gå till menyn till vänster i phpMyAdmin och välj namnet på den databas som din webbplats använder.
  välj en databas i phpMyAdmin
 3. Välj SQL på den översta menyn.
  SQL-flik i phpMyAdmin
 4. Ange följande kod i rutan nedan:
  RADERA från wp_comments WHERE comment_author_email = ' e-postadress '
 5. I koden ersätter du e- postadressen med en e-postadress som är kopplad till kommentarerna du vill ta bort. Om exempelvis kommentarer är associerade med jane@coolexample.com är koden:
  DELETE from wp_comments WHERE comment_author_email = 'jane@coolexample.com'
 6. (Valfritt) Om ditt tabellprefix inte är wp_ , ersätt wp_ före kommentarer med ditt faktiska tabellprefix. Du kan kontrollera vilket prefix din webbplats använder i filen wp-config.php.
 7. Välj .
 8. När du får frågan om du verkligen vill utföra kommandot väljer du OK .
  prompt i wordpress-databasen

Alla kommentarer från den angivna användaren tas nu bort från din webbplats.

Mer information