GoDaddy Hjälp

Ta bort kommentarer i WordPress i databasen

Om du inte kan komma åt din kontrollpanel i WordPress kan du ta bort WordPress-kommentarer inifrån databasen. Det kan också vara bra om du behöver ta bort flera kommentarer snabbt.

Varning! Du bör alltid göra en säkerhetskopia av webbplatsen innan du felsöker eller gör några ändringar av databasen.
  1. Logga in på phpMyAdmin.
  2. I phpMyAdmin, i menyn till vänster, väljer du namnet på den databas som används av din webbplats.
  3. Välj tabellen wp_comments (markera texten, inte kryssrutan).

    Obs! wp_ är standardprefix för databastabeller. Om ditt tabellprefix inte är wp_ kan du istället försöka hitta _comments. Det ska bara finnas en _comments-tabell.

  4. (Valfritt) Om du har över 25 kommentarer kan du i menyn Antal rader välja att ett högre antal kommentarer ska visas per sida.
  5. Markera kryssrutan bredvid var och en av kommentarerna du vill ta bort eller rulla längst ner på sidan och välj Markera alla för att välja alla kommentarer på den sidan.
  6. Längst ner, i stycket Med valda: väljer du Radera.
  7. Välj Ja för att ta bort valda kommentarer permanent.
  8. Om du har flera sidor med kommentarer i databasen upprepar du steg4, 5 och 6 tills du har tagit bort alla oönskade kommentarer.

Om du tog bort skräppostkommentarer kan du överväga att ändra dina inställningar för kommentarer för att förhindra skräppost framöver.

Mer information