|  Start
Hjälp

WordPress Hjälp

Remove WordPress comments from unregistered users

You can remove all comments from unregistered users in WordPress.

  1. Log into phpMyAdmin (cPanel / Plesk / Web Hosting / Managed WordPress).
  2. Select the database for your WordPress site in the left-hand column.
  3. Click the SQL tab.
  4. Paste the following query in the query field.
    DELETE wp_comments, wp_commentmeta FROM wp_comments INNER JOIN wp_commentmeta WHERE wp_comments.comment_id=wp_commentmeta.comment_ID AND wp_comments.user_id = 0; DELETE FROM wp_comments WHERE user_id = 0;
    Warning: If your WordPress database uses custom table prefixes, then you must replace wp_ in each command with the prefix listed in your wp-config.php file.
  5. Click Go.

More info


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.