Kontohantering Hjälp

Aktivera 2-stegsverifiering

Konfigurera 2-stegsverifiering (2SV) för bättre kontosäkerhet.

Obs! Vi rekommenderar starkt att du anger en reservmetod för 2SV. Om du förlorar åtkomst till någon av dina 2SV-metoder (till exempel om du byter telefonnummer) kan du fortfarande använda reservmetoden för att få åtkomst till kontot.

 1. Gå till GoDaddy-sidan Inloggning och PIN-kod. Du kan uppmanas att logga in.
 2. Under 2-stegsverifiering väljer du Lägg till verifiering.
  Lägg till verifiering.
 3. Välj vilken 2SV-metod du vill använda:
  • Authenticator-app (rekommenderas): En Authenticator-app som Google Authenticator eller Authy skapar koden. De flesta GoDaddy-konton bör välja den här metoden.
  • SMS-meddelanden: Koden skickas till dig som ett SMS. Den här metoden är ett bekvämt alternativ, men eftersom den inte är lika säker föreslår vi att du använder den som reservmetod.
  • Säkerhetsnyckel: Ett USB-minne eller en Bluetooth-aktiverad hårdvarusäkerhetsnyckel används som autentisering. Den här metoden rekommenderas om du är domäninvesterare eller vill ha högsta möjliga säkerhetsnivå.
 4. Välj Nästa.
 5. Slutför installationsprocessen enligt den valda metoden:
  • Om du väljer Authenticator-app ska du följa instruktionerna för att installera en på din telefon och skanna streckkoden. Ange autentiseringskoden och namnet på appen och välj sedan Nästa.
  • Om du valde SMS-meddelanden anger du ditt telefonnummer och väljer sedan Fortsätt. Ange den 6-siffriga kod som vi sms:ar till dig (den fungerar i 20 minuter) och välj sedan Nästa.
  • Om du valde Säkerhetsnyckel (exempelvis YubiKey eller Google Titan) måste du konfigurera säkerhetsnyckeln.

När vi har verifierat din 2SV-metod visas ett meddelande om att ändringarna har genomförts.

Obs! Ändringar som görs i din profil på sidan Min profil för GoDaddy överförs inte till 2SV. Om du har valt sms för 2SV men byter telefonnummer måste du uppdatera ditt nummer för 2SV.

Lägg till en reservmetod

 1. Välj Lägg till reservmetod och upprepa steg 3 och 4 för att konfigurera en reservmetod för 2SV.
  • Ställ in reservmetoden för 2SV på en annan enhet för bästa resultat. Om din primära 2SV-metod är en Authenticator-app på din bärbara dator kan du exempelvis använda SMS-meddelanden på din telefon som reservmetod.

Mer information