Gå direkt till huvudinnehållet

Hanterad WordPress Hjälp

Importera din databas


Steg 4 i Migrera min WordPress-webbplats manuellt-serien.

Varning! Det här steget i serien utförs i Managed WordPress-kontor som du migrerar till. Om du utför dessa steg i den databas du flyttar från så kommer du att förlora dina data.

Importera den WordPress-databas du exporterade. Du använder phpMyAdmin för att göra detta.

 1. Öppna phpMyAdmin. (Behöver du hjälp med att öppna phpMyAdmin?)
 2. I vänster meny väljer du din databas namn.
  välj databasnamn
 3. På fliken Struktur väljer du Markera alla.
  markera alla kryssrutor
 4. Bredvid Markera alla under Med markerade väljer du Släpp.
  välj släpp från menyn
 5. Under Do you really want to väljer du Yes.
 6. I menyn till vänster kontrollerar du att tabellerna har släppts. Det ska nu visas noll tabeller.
  säkerställ att tabelldatabasen är tom
 7. På fliken Importera under Fil att importeraväljer du Välj fil. Leta upp och välj den SQL-fil du nyss exporterade och välj sedan Öppna. Se till att välja Partiell import och SQL som format på den importerade filen.
  välj fliken importera
  välj importalternativ
 8. Välj .
 9. Anteckna ditt tabellprefix efter att du importerat databasen. Du behöver det när du gör dina slutgiltiga redigeringar. I det här exemplet är tabellprefixet wp_:
  tabellprefix i phpMyAdmin

Mer information