Gå direkt till huvudinnehållet

Hanterad WordPress Hjälp

Ladda ner dina webbplatsfiler


Steg 1 i Migrera min WordPress-webbplats manuellt-serien.

För att migrera din WordPress-webbplats till ett Managed WordPress- eller Pro Managed WordPress-konto manuellt laddar du ner mappen wp-content, som innehåller alla bilder och andra medier för den webbplats du vill flytta. Sättet du gör det på beror på vilken din befintliga värd är. Om du t.ex. har ett GoDaddy Linux-värdtjänstkonto kan du använda cPanel-filhanterare, eller en FTP-klient som FileZilla. Den här processen utgår från att du (som många WordPress-användare) använder cPanel.

 1. I cPanel för din WordPress-webbplats öppnar du Filhanterare.
 2. I katalogträdet på vänster sida väljer du public_html.
 3. I fillistan till höger väljer du wp-content (Om din webbplats är installerad i en annan mapp kan du hitta den informationen i din webbplats uppgifter i cPanels Installatron).
  var är wp-content-mappen
 4. Från verktygsfältet ovanför katalogträdet och fillistan väljer du Komprimera.
 5. Under Komprimeringstyp väljer du Zip-arkivoch sedan Komprimera filer.
  välj komprimera filer
 6. Efter att filhanteraren skapat wp-content.zip stänger du rutan för komprimeringsresultat. Nu ska du se en ny zip-fil i listan. Annars väljer du Läs in igen för att uppdatera.
 7. Välj wp-content.zip och välj sedan Ladda ner. Zip-filen kopieras till standardnedladdningsplatsen på din dator.
  ladda ner zip-fil
 8. Leta upp filen på din dator och zippa upp den. (För macOS eller för Windows)

Mer information