GoDaddy Hjälp

Migrera min WordPress-webbplats manuellt

Obs! Om du flyttar en WordPress-webbplats från WordPress.com kommer du att behöva använda alternativa åtgärder (Flytta min webbplats från WordPress.com).
Obligatoriskt: Du behöver följande för att slutföra alla stegen:
  • En WordPress-destinationswebbplats som är konfigurerad och fungerande som ditt webbplatsinnehåll ska flyttas till. Innehållet på den här WordPress-webbplatsen kommer att skrivas över.
  • Ett filöverföringsprotokoll (FTP-program) för att flytta dina webbplatsfiler. Vi rekommenderar FileZilla.
  • Om din WordPress-webbplats ingår i värdtjänst för ett Managed WooCommerce Stores-paket behöver du konfigurera SFTP-åtkomst innan du kan ansluta med en FTP-app.
  • En textredigerare för att göra de slutliga ändringarna av din webbplats konfigurationsfil wp-config.php. Vi rekommenderar Notepad++. Redigera inte dessa filer med ordbearbetningsprogram såsom Microsoft Word.

Att flytta en WordPress-webbplats manuellt kan kännas överväldigande, men det är faktiskt inte lika komplext som det kan verka. När du väl förstår vilka huvudelement som måste flyttas, och vart du behöver flytta dem, så borde du kunde utföra åtgärden på egen hand.

Huvudelementen i en WordPress-webbplats är följande:

  • Kärnfiler: Detta är PHP-filerna och relaterade källfiler, vilka utgör själva WordPress. Under en migrering flyttar du vanligtvis en WordPress-installering till en annan installering, vilket betyder att kärnfilerna redan existerar på den nya destinationen och att de inte behöver flyttas. De här filerna finns i mapparna wp-admin och wp-includes. Dessa mappar ska inte flyttas.
  • Webbplatsfiler: Dina webbplatsfiler utgörs av PHP-filerna samt relaterade filer som stöder din webbplats utseende och funktioner. Dina teman, insticksprogram och övriga mediefiler utgör en del av filerna inom denna grupp. De här filerna finns i mappen wp-content och denna mapp måste flyttas under migreringen.
  • Databas: I databasen lagras webbplatsens inställningar. Denna måste också flyttas.

Obs! Om du flyttar en WordPress-webbplats till ett Managed WordPress-paket kan du spara tid och ansträngning genom att använda automigreringsverktyget som är inbyggt i plattformen. Om det inte går att flytta webbplatsen med automigreringsverktyget ska du gå vidare med denna artikelserie.

Följ dessa steg för att manuellt flytta din WordPress-webbplats:

Ladda ner dina webbplatsfiler

Börja med att ladda ner dina webbplatsfiler med ett FTP-program (filöverföringsprotokoll).

Exportera din databas

Exportera databasen via phpMyAdmin.

Ladda upp dina webbplatsfiler

Ladda upp webbplatsfilerna till din nya WordPress-webbplats med ett FTP-program.

Importera din databas

Importera databasen till din nya WordPress-webbplats med phpMyAdmin.

Gör de slutliga ändringarna

Avsluta migreringen genom att redigera konfigurationsfilen på din WordPress-webbplats.

Mer information