Gå direkt till huvudinnehållet

Hanterad WordPress Hjälp

Migrera min WordPress-webbplats manuellt

Det är komplicerat att manuellt flytta en WordPress-webbplats till ditt Hanterade WordPress-konto och det kan vara förvirrande om du inte är insatt i ett par program som används av IT-avdelningar – särskilt FTP-klienter såsom FileZilla och databashanteringsverktyget phpMyAdmin.

Obligatoriskt: Du behöver följande för att slutföra alla stegen:
  • Ett Managed WordPress- eller Pro Managed WordPress-konto som är konfigurerat och fungerar. Innehållet i det här WordPress-kontot kommer att skrivas över. (Behöver du hjälp med att lägga till en webbplats till konfigurationen?)
  • En FTP-klient för att flytta dina webbplatsfiler. Vi rekommenderar FileZilla.
  • En textredigerare för att göra de slutliga ändringarna av din webbplats konfigurationsfil – wp-config.php. Vi rekommenderar Notepad++. Redigera inte filer med ordbearbetningsprogram såsom Microsoft Word.

Den här proceduren hjälper dig flytta en WordPress-webbplats från cPanel till ditt GoDaddy Managed WordPress-konto manuellt. Den här proceduren fungerar inte för att flytta en WordPress-webbplats till en annan värdmiljö. Prova denna process enbart om automigreringsverktyget inte kunde flytta WordPress-webbplatsen på egen hand.

Manuell flytt av en WordPress-webbplats till ditt Managed WordPress-konto har följande fem delar:

Ladda ner dina webbplatsfiler

Du börjar med att ladda ner dina webbplatsfiler med en FTP-app (File Transfer Protocol).

Exportera din databas

Sedan måste du exportera din webbplats databas genom phpMyAdmin.

Ladda upp dina webbplatsfiler

Sedan laddar du upp dina webbplatsfiler till ditt Managed WordPress-paket med en FTP-app (File Transfer Protocol).

Importera din databas

Sedan importerar du din webbplats databas genom phpMyAdmin.

Gör de slutliga ändringarna

Avsluta migreringen genom att redigera din WordPress-webbplats konfigurationsfil.

Mer information